Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram som ger dig kunskaper inom mark och anläggning, husbyggnation och måleri.

Under det första året får du prova på alla tre inriktningarna som ger dig en förståelse för helheten inom byggsektorn. Under år 2 och 3 fördjupar du dina kunskaper inom ditt val av inriktning.

Arbetsbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår som en del i utbildningen för att prova på arbetslivet och få erfarenheter samt skapa sig kontakter.

Genom stationsövningar jobbar du både individuellt och i grupp för att utveckla dina praktiska och teoretiska färdigheter inom yrket.

Som elev på bygg- och anläggningsprogrammet har du möjlighet genom individuellt val och utökat program uppnå grundläggande högskolebehörighet för att studera vidare till ex. platschef, ingenjör, arkitekt, m.m.

Inriktningar

Husbyggnad

Inriktningen Husbyggnad är för dig som vill arbeta med nybyggnation, om- och tillbyggnad. Vid större byggen samarbetar vi med byggmästare på orten, vilket ofta leder till bra kontakter för APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Du arbetar mycket med problemlösning där dina händer är en viktig del. Genom hela din utbildning kommer du få prova på vanligt förekommande arbeten inom byggbranschen såväl individuellt som i grupp.

Vi arbetar efter en röd tråd för att kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt för att få dig att utvecklas på bästa sätt i ditt lärande. Hela tiden arbetar vi för att tillgodose såväl skolverkets krav på vår utbildning samt byggbranschens förväntningar på dig som blivande anställd.

Du kommer arbeta både inomhus och utomhus med nybyggnation, om- och tillbyggnad.

Du kan efter avslutad utbildning bli anställd som snickare och då ingå i ett arbetslag men det är även många av våra före detta elever som efter sin utbildning väljer att starta eget företag. Efter utbildningen finns det också stora möjligheter att gå vidare i sitt yrkesval mot andra specialyrken inom branschen som tex isolering, glas, kakel mm.

Mark och anläggning (inriktning mot väg och infrastruktur)

Inget annat yrke inom byggbranschen kan erbjuda så många olika arbetsuppgifter i varierande miljöer. Din arbetsgivare kan vara stat, kommun, privata företag eller varför inte bli egen företagare.

Mark- och anläggning är för dig som vill bygga allt från motorvägar till utemiljöer i form av gräsmattor, stensättningar, parkområden, grunder, ledningsbyggnad m.m. Som mark- och anläggningsarbetare kan du ha många olika arbetsuppgifter. Du kan få göra allt från att bygga motorvägar till att anlägga gräsmattor.

Vid vägbyggen är schaktning, rörläggning och asfaltläggnings vanliga arbeten. Man använder allt från tunga anläggningsmaskiner till tekniskt avancerad utrustning.

Genom denna utbildning ger vi eleverna kunskap inom anläggning med inriktning mot hjullastare och grävmaskin. Allt för att möta branschens krav och skapa ett flexibelt arbetssätt och öka anställningsbarheten.

Utbildningen ger möjligheter att möta samhällets krav på ett hållbart byggande och ta del av infrastruktursatsningar.

Måleri

Inriktningen Måleri är för dig som vill arbeta med färg, form och miljö. Du arbetar med måleri och tapetsering från idé till färdigt arbete, såväl inomhus som utomhus. Du arbetar både självständigt och tillsammans med andra.

Som målare sätter du färg på människors vardag, i deras arbeten och på deras fritid. Du kommer att arbeta överallt i samhället, bostäder, daghem, skolor, industrier, sjukhus och kontor. Såväl inomhus som utomhus.

Måleri är ett utvecklande yrke där du förändrar med färg, jobbar praktiskt, är social, självständig, kreativ och med varierande arbetsuppgifter. Det är ett fritt arbete där du planerar ditt jobb och tar eget ansvar.

Du kommer att ha direktkontakt med kunden och samtidigt vara en viktig kugge i ett kraftfullt arbetslag. Ditt arbete gör stor skillnad.

Ingen kan missa att målaren har varit framme. Det som tidigare var dystert, fult och/eller nedslitet har blivit fantastiskt. Färg och form betyder så oerhört mycket. Har du viljan och engagemanget så kan utbildningen göra dig till en skicklig målare. Det är du som gör världen vackrare.

Poängplan Bygg- och anläggningsprogrammet 24/25

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p


Poäng

År

Engelska 5

100

1

Engelska 6

100

2

Historia 1a1

50

1

Idrott och hälsa 1

100

1,2

Matematik 1a

100

1

Naturkunskap 1a1

50

3

Religionskunskap 1

50

3

Samhällskunskap 1a1

50

2

Svenska 1 / svenska som andraspråk 1

100

1

Svenska 2 / svenska som andraspråk 2

100

2

Svenska 3 / svenska som andraspråk 3

100

3

För elever på yrkesprogram är 300 poäng svenska och engelska obligatoriskt från läsåret 2023/24 men går att välja bort.

Programgemensamma karaktärsämnen 400 p

Programgemensamma karaktärsämnen 400 p


Poäng

År

Bygg och anläggning 1

200

1

Bygg och anläggning 2

200

1

Inriktning husbyggnad 700 p

Inriktning husbyggnad 700 p


Poäng

År

Husbyggnadsprocessen

200

2,3

Husbyggnad 1

100

2

Husbyggnad 2

200

2

Husbyggnad 3 - ombyggnad

200

3

Inriktning måleri 400 p

Inriktning måleri 400 p


Poäng

År

Måleriprocessen

200

2,3

Måleri 1

200

2

Inriktning mark och anläggning 500 p
(mot väg och infrastruktur)

Inriktning mark och anläggning 500 p


Poäng

År

Anläggningsprocessen

100

2,3

Anläggning 1

200

2

Anläggning 2

200

2

Programfördjupningar 500-800 p

Programfördjupningar 500-800 p


Poäng

År

Husbyggnad

Betong 1 - lågform och platta på mark

100

2

Trä 1 - stommar

100

3

Trä 2- beklädnad

100

3

Trä 3 - montage

100

3

Elementmontering

100

2

Mark och anläggning

Anläggning - ledningsbyggnad

200

3

Anläggning - vägbyggnad

100

3

Mobila maskiner - grävmaskiner

200

2,3

Mobila maskiner - hjullastare

200

2,3

MåleriMåleri 2

200

2

Måleri 3

200

2,3

Måleri 4

200

3

Måleri 5

200

3

Övriga kurser 300 p

Övriga kurser
Individuellt val

200

2,3

Gymnasiearbete

100

2,3

Kontakt

Lars Karlsson telefon 070-149 63 75

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: dlgreception@edu.lidkoping.se