Måltider i förskolor, skolor och gymnasium

Inom Lidköpings kommun tillagas 4 000 portioner varje dag. Vi vill att alla barn och ungdomar ska känna matglädje och mår bra av maten som vi serverar.

Elever tar från salladsbordet

Matsedel

Oavsett vilken skola du går på så ska maten hålla samma höga kvalitet.

God och näringsrik mat

Bra mat är mat som eleverna lockas av och tycker om, men som också utmanar deras smaker och preferenser. Det är många saker som påverkar om maten uppfattas som god, bland annat hur måltiden presenteras och serveras. Oavsett om maten lagas från råvaror eller med hjälp av hel- och halvfabrikat så ska livsmedlen vara av god kvalitet. Maten ska både uppfylla kroppens näringsbehov och att förebygga ohälsa. Måltiderna ska ge den energi och näring som eleverna behöver för att växa, utvecklas och orka med dagarna i förskolan och skolan. Förskolan och skolan har en pedagogisk möjlighet att visa vad som är hälsosam mat, och på så sätt skapa en grund för bra matvanor.

Måltiderna är en viktig del i förskolans verksamhet – en självklar del av både omsorg och pedagogik. Om förskolepersonalen äter tillsammans med barnen uppmuntras barnen till att utforska smaker, dofter, färger, konsistenser, nya livsmedel och olika matkulturer.

... som är hållbar

Vår livsmedelskonsumtion påverkar omgivningen både negativt och positivt. Genom att vi gör medvetna val och jobbar för att minska matsvinnet kan måltiderna i förskolan och skolan bidra till en minskad miljöpåverkan och bra villkor för både människor och djur. Miljösmarta livsmedelsval handlar dels om att vi ökar mängden grönsaker och minskar mängden kött, dels om att vi gör miljösmarta val i respektive livsmedelsgrupp.

Lidköpings kommun har som mål att senast år 2020 ska 40 procent av inköpen vara ekologiska. Vi mäter även matens klimatpåverkan och jobbar med säsongsinspirerade och närodlade livsmedel. Genom vår livsmedelsupphandling köper vi bland annat ägg och säsongsråvaror från lokala producenter.

i en trivsam miljö

Måltidsmiljön har stor betydelse för helhetsupplevelsen av måltiden. Samvaro med andra barn och vuxna, trevligt bemötande och en trivsam miljö är avgörande för en positiv måltidsupplevelse. En trivsam måltidsmiljö ökar chansen att barnen äter sig mätta och minskar risken för bråk vid matbordet. Även ljudmiljön påverkar måltidsupplevelsen.

Vad måste vi förhålla oss till?

Det är viktigt att den mat som vi köper och serverar är både nyttig och bra producerad. Varje år köper Lidköpings kommun nämligen upphandlade livsmedel för ungefär 40 miljoner kronor. Vad vi köper in styrs genom vår livsmedelsupphandling av kommunens kostpolicy, miljöpolicy och krav på klimatsmart mat.

I upphandlingen har vi lagt stor vikt på sociala och etiska krav, krav kring djuromsorg och önskemål om ekologiska produkter. Det är viktigt att vi främjar en ekologisk livsmedelsproduktion genom våra inköp. Därför har kommunen under många år successivt ökat andelen miljömärkta livsmedel. År 2020 ska andelen miljömärkta livsmedel och Fairtrade av totala mängden livsmedel (kronor) handlat av grossist vara minst 40 procent för hela kommunen.

Det finns även flera lagar som styr vilka livsmedel vi ska köpa och servera, bland annat Lagen om offentlig upphandling (2007:1 091) LOU, Livsmedelslagen (2006:804) och Skollagen (2010:800 kap 10). Utöver dem tar vi även hänsyn till Livsmedelsverkets näringsrekommendationer och de nationella folkhälsomålen.

Delaktighet är viktigt

Det är viktigt att barnen får vara med och tycka till om maten. Därför jobbar vi med matråd och önskeveckor. I matråden träffas elever, pedagoger, rektor, skolsköterska och kockarna fyra gånger om året och pratar om vad som fungerar och vad som behöver förbättras. Här pratar vi också om andra saker som påverkar måltiden, som till exempel ljudnivåer, tillräckligt med tid att äta och hur menyn presenteras.

En gång varje termin får eleverna önska maträtter till menyn.

De populäraste rätterna brukar vara:

  • Broccolisoppa
  • Köttbullar
  • Pannbiff
  • Stekt fisk
  • Kyckling med currysås
  • Köttfärssås
  • Ugnsfärs

Vanliga frågor om specialkoster

Anmälan om specialkost sker via e-tjänst Specialkost.
https://sjalvservice.lidkoping.se/specialkost Länk till annan webbplats.
Sedan några år tillbaka krävs läkarintyg i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och gymnasium för specialkost av medicinska skäl. För att maten ska vara säker för alla, behöver vi säkerställa att specialkost är kopplat till rätt behov.

Vilka specialkoster erbjuder vi?

Vi erbjuder specialkost av medicinska skäl, vegetarisk kost, vegankost och kost utan kött. Vi erbjuder också anpassad måltid vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller vid andra tillfällen då detta kan behövas.

Hur gör jag för att få en specialkost?

Använd e-tjänsten https://sjalvservice.lidkoping.se/specialkost Länk till annan webbplats. för att anmäla behov av specialkost.

Den som behöver specialkost till sitt barn (myndig elev och personal kan anmäla till sig själva och en god man kan anmäla åt den man företräder) går in på kommunens hemsida där alla e-tjänster finns samlade. Man loggar in med Bank-ID och fyller sedan i de uppgifter som behövs. I e-tjänsten kan man bifoga ett läkarintyg i de fall detta krävs. Anmälan signeras med hjälp av Bank-ID och finns två vårdnadshavare måste båda signera innan anmälan skickas in till den handläggare som finns i aktuellt område.

På Mina sidor på lidkoping.se kan den som anmäler en specialkost följa sitt ärende och se vilken status ärendet har. Det är handläggaren som väljer vilken status som är aktuell.
Dessa statusar finns i e-tjänsten
Under behandling: Ärendet är inskickas och börjar bearbetas av handläggare
Väntar på komplettering: Väntar på läkarintyg eller ett meddelande har skickas för förtydligande
Avslag: Specialkosten är inte godkänd
Avslutat: Handläggaren har avslutat specialkosten efter meddelande från inskickaren
Kompletterat: Läkarintyg har skickats in eller svar på meddelande har inkommit
Godkänd: Specialkosten är klar att serveras
När ärendet får status godkänd är den godkänd att börja tillagas.
Det finns möjlighet för både handläggaren och vårdnadshavare att skicka meddelande till varandra via e-tjänsten.
I e-tjänsten kan handläggaren också avsluta en specialkost efter meddelande från vårdnadshavare.

Hur ofta behöver jag förnya min anmälan om specialkost?

Anmälan om specialkost måste förnyas med jämna mellanrum, eftersom många växer ifrån sina allergier och behovet av specialkost kan förändras över tid. En ny anmälan om specialkost ska skickas in när barnet börjar förskolan, förskoleklass samt årskurs 4, årskurs 7 och gymnasium. Anmälan ska också däremellan förnyas så fort det sker en förändring i specialkosten eller om barnet byter förskola eller skola. Glöm inte att samtidigt även skicka in aktuellt läkarintyg som styrker behovet av medicinsk specialkost. Vårdnadshavare ansvarar för att informationen är korrekt och uppdaterad.

Har ingen ny anmälan skickats in när barnet börjat förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 eller gymnasium anses specialkosten avslutad och du kommer få ett meddelande om detta via e-tjänsten.

Vilka behöver läkarintyg?

Barn och ungdomar med exempelvis matallergi, celiaki, mag-tarmbesvär och andra sjukdomar som kräver kostbehandling behöver läkarintyg som bekräftar behovet. Kravet gäller även personal som äter pedagogiska måltider.

Vilka behöver inte läkarintyg?

Inget läkarintyg krävs för laktosreducerad kost, vegetarisk kost, vegankost eller kost utan valda köttslag.
Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller av annat skäl önskar anpassad matsedel behöver inte heller läkarintyg. Istället görs en plan upp i samråd med skola, elevhälsa, kök och vårdnadshavare kring lämpliga anpassningar.

Om det dock önskas ytterligare en specialkost av medicinska skäl, exempelvis allergi, i kombination med ovanstående så krävs ett läkarintyg som styrker behovet av den medicinska specialkosten.

Den vanliga maten som serveras i våra förskolor och skolor innehåller vanligtvis en så låg halt laktos att den räknas som laktosreducerad kost, och som de allra flesta kan äta trots att man upplever en känslighet. Hårdost, bordsmargarin och smör i maten ingår, då innehållet av laktos i dessa produkter är nästintill obefintligt. Skulle innehållet av laktos vara för högt i maten (över 3g laktos/beräknad normalportion) erbjuds ett laktosfritt alternativ vid enbart dessa tillfällen och vid andra tillfällen kan man plocka till sig av olika komponenter för att själv begränsa laktosinnehållet i portionen. Det finns alltid möjlighet att välja laktosfri mjölk som dryck, samt laktosfri mjölk, yoghurt och fil till frukost och mellanmål.

Inget läkarintyg krävs för laktosreducerad kost, men en anmälan via e-tjänsten behöver göras. https://sjalvservice.lidkoping.se/specialkost Länk till annan webbplats.

Mitt barn har en livslång sjukdom som kräver specialkost. Behövs det göras en ny utredning?

Om ditt barn är diagnosticerad med en livslång sjukdom som kräver specialkost livet ut, till exempel celiaki, behöver du inte göra en ny utredning för att få specialkost utan det räcker med ett läkarintyg som styrker detta. Om det däremot tidigare funnits andra behov av specialkost som finns angivna på läkarintyget men där behovet nu inte finns längre behöver läkarintyget förnyats så att det bara är det aktuella behovet av specialkost kvar. Till exempel vid samtidig celiaki och äggallergi tidigare, men där allergin mot ägg har försvunnit men celiaki finns kvar så behöver det skickas in ett läkarintyg som nu bara anger behovet av glutenfri kost.

Vad är det för skillnad på laktosintolerans och mjölkproteinallergi?

Allergi mot mjölkprotein och laktosintolerans är två olika diagnoser.

Vid mjölkproteinallergi tål man inte proteinerna i mjölken och måste utesluta all sorts mat med mjölk i. Mjölkproteinallergi är vanlig hos små barn men växer ofta bort.

Vid laktosintolerans får man magbesvär av mjölksocker, laktos. Då gäller det att istället begränsa intaget av mjölkprodukter. De flesta med laktosintolerans tål den mängd laktos som finns i en deciliter mjölk. Laktosintolerans är ovanligt hos barn. Om man har genetisk ärftlighet för att utveckla laktosintolerans ökar känsligheten för laktos med åldern.

Vill du veta mer om mjölkproteinallergi och laktosintolerans rekommenderar vi Livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Får mitt barn fortsätta att dricka havredryck fast mjölkproteinallergin är borta?

Ja. Många barn som tidigare haft en mjölkproteinallergi kan ha svårt för smaken av vanlig mjölk som dryck. För dessa barn erbjuder vi att de kan få fortsätta med havredryck. Uppdatera eller skicka in en ny anmälan via e-tjänsten och ange under övrigt att barnet vill fortsätta med havredryck som dryck men äter vanlig mat. Inget läkarintyg behövs i detta fall då det inte påverkar den vanliga maten. När det gäller yoghurt och fil tar man av den vanliga sorten som finns, inget växtbaserat alternativ erbjuds.

Mitt barn är allergiskt mot nötter/mandel, sesam eller jordnöt. Behövs det läkarintyg som styrker detta?

Nej, inget läkarintyg behövs men en anmälan om medicinsk specialkost behöver göras. Vi använder inte nötter, mandel, sesam eller jordnötter i våra kök i förskola, skola och gymnasium men det kan förekomma ”spår av…” i andra livsmedel. Därför behöver vi ändå få in en anmälan om medicinsk specialkost. Ange på anmälan om även ”spår av…” behöver uteslutas.

Mitt barn reagerar på röda livsmedel. Erbjuder ni specialkost för detta?

Nej, vi erbjuder ingen specialkost om det inte föreligger någon allergi/sjukdom bakom besvären och då ska detta i sådana fall styrkas av ett läkarintyg. I annat fall får barnet ta av den ordinarie maten och plocka bort det som den inte kan äta.

Mitt barn har en allergi mot äpple/päron/morot. Behövs ett läkarintyg som styrker detta?

Nej, inget läkarintyg krävs då de allra flesta tolererar äpple/päron/morot i tillagad mat. En anmälan om medicinsk specialkost behöver ändå göras så att vi exempelvis kan erbjuda annan frukt vid fruktstund och mellanmål.

Hur gör jag för att få ett läkarintyg?

Ta kontakt med den vårdgivare som gjort utredningen och be att få ett läkarintyg för specialkost. Läkarintyget ska skrivas av en läkare med svensk läkarlegitimation. Har ingen utredning gjorts, kontakta vårdcentralen och be att få starta en utredning.

Köket serverar specialkost under maximalt en månad i avvaktan på läkarintyg. Har inget läkarintyg inkommit inom den tiden tas specialkosten bort. Är en utredning påbörjad ska ett tidsbegränsat läkarintyg skickas in som styrker behovet under utredningstiden.

Vad kostar ett läkarintyg?

Läkarintyg för specialkost är avgiftsfritt för alla upp till 20 år, i hela Västra Götalandsregionen.

Anmälan om specialkost och läkarintyg måste förnyas med jämna mellanrum, eftersom många växer ifrån sina allergier. Ett aktuellt läkarintyg ska skickas in när barnet börjar förskolan (eller dagbarnvårdare), förskoleklass samt årskurs 4, 7 och gymnasium. Det är också viktigt att skicka in aktuellt läkarintyg om eventuella förändringar i specialkosten sker.

Vårdnadshavare ansvarar för att informationen är korrekt och uppdaterad.

Varför kräver vi läkarintyg?

För att säkerställa att matgäster med medicinska behov får rätt kost

Barn och elever med besvär behöver få detta utrett och därmed få rätt behandling.

Konsekvenser av att utesluta livsmedel i onödan

Specialkost där livsmedel utesluts utan att behov finns kan få konsekvenser, till exempel rädsla för att få fel mat, sämre livskvalitet, stört ätbeteende, utanförskap då barn vill vara som sina kompisar, näringsbrist, lägre BMI och sämre tillväxt.

Arbetsmiljö för personalen i köket

Skolkökets uppdrag är att servera mat som är god, varierad, näringsrik – och säker. Eftersom resurser i form av tid, personal och utrymme är begränsade, äventyras livsmedelssäkerheten av de ökande önskemålen av specialkoster som inte är säkerställda.

Arbetsmiljö för pedagogisk personal

Även för den pedagogiska personalen som finns i barnets direkta närhet kan ett ökat antal specialkoster innebära en större risk att fel mat serveras, på exempelvis förskoleavdelningar.

Du anmäler via e-tjänsten Specialkost Länk till annan webbplats.. Där väljer du det alternativet som heter ”Kost utan rött kött” och anger de köttslag som du inte äter. I denna kost serveras inget kött från gris, nötdjur, lamm, får eller vilt. Istället serveras mat som innehåller fisk och fågel eller som är vegetarisk.

Jag är vegetarian men äter fisk. Hur anmäler jag detta?

Du anmäler via e-tjänsten Specialkost Länk till annan webbplats.. Där väljer du det alternativet ”Vegetarisk kost”. Vi kommer att laga vegetarisk kost till dig alla dagar i veckan, även de dagar då det serveras fisk.

Du anmäler via e-tjänsten Specialkost Länk till annan webbplats.. Där väljer du det alternativet ”Vegetarisk kost”. Vi kommer att laga vegetarisk kost till dig alla dagar i veckan, även de dagar då det serveras fågel.

Du anmäler via e-tjänsten Specialkost Länk till annan webbplats.. Där väljer du det alternativet som heter ”Kost utan rött kött”. I denna kost serveras inget kött från gris, nötdjur, lamm, får eller vilt. Istället serveras mat som innehåller fisk och fågel eller som är vegetarisk.

Vi försöker att undvika att köpa in livsmedel som har tillsatt blodprotein så det är sällan som det behövs någon specialkost om du vill undvika blodprotein, men fråga alltid i serveringen om du är osäker på vad maten innehåller. Skulle det serveras mat där blodprotein ingår, till exempel blodpudding, finns ofta även andra komponenter där detta inte ingår. Vill du ändå vara säker på att du får en kost helt utan blodprotein hänvisas du till den vegetariska kosten och anmäler detta via e-tjänsten Specialkost Länk till annan webbplats.

Ett aktuellt läkarintyg ska skickas in tillsammans med anmälan om specialkost när barnet börjar förskolan, förskoleklass samt årskurs 4, årskurs 7 och gymnasium, även om ni skickat in tidigare läsår. Undantag är läkarintyg för livslånga sjukdomar, exempelvis celiaki, samt om läkarintyget har en angiven tidsbegränsning.

Dock behöver ett nytt läkarintyg skickas in och anmälan om specialkost behöver uppdateras omgående om eventuella förändringar i specialkosten sker under läsåret.

Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Har du frågor om specialkost kan du kontakta köket, skolhälsovården eller kommunens Kontaktcenter. Behöver du hjälp med att fylla i e-tjänsten kan du även vända dig till Kontaktcenter. Telefonnummer 0510-77 00 00

Logotyp skolmjölksstöd.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: maltidlokalvard@lidkoping.se