Kartåsens återvinningscentral

Till återvinningscentralen kan du som privatperson och boende i Lidköpings kommun lämna ditt sorterade grovavfall, elavfall och farliga avfall. Hushåll kan även lämna förpackningar kostnadsfritt. Verksamheter kan lämna visst grovavfall mot betalning.

Öppettider

07.00 till 19.00 idag

Företag och verksamheter

Du som företagare kan lämna avfall på Kartåsens avfallsanläggning inklusive återvinningscentralen. På anläggningen utför vi så gott som alla förekommande tjänster inom avfallshantering. Vi ser till att ditt avfall hanteras på bästa sätt, till exempel omvandlas till fjärrvärme genom förbränning eller materialåtervinns till ny råvara till industrin. Avfall som inte kan förädlas har vi möjlighet att deponera som icke farligt avfall. Här kan du läsa mer om vad som gäller för verksamheter som lämnar avfall på Kartåsen.

Automatisk debitering av företag från och med 1 maj

Från 1 maj 2023 förändrar vi faktureringssättet för företag på Kartåsens återvinningscentral. Från och med detta datum registrerar vi med hjälp av kamera ditt företags lätta last- eller skåpbil och debiterar företaget automatiskt. Varje besök kostar 175 kronor och detta gäller alltså oavsett vilken sorts avfall du har med dig och hur mycket. Med andra ord behöver du inte företagskortet längre, vi registrerar och fakturerar ert besök ändå! Det innebär flera fördelar för er företagare, men även för miljön och alla besökande på återvinningscentralen.

Hur funkar det?
Alla företag som besöker återvinningscentralen i en företagsregistrerad lätt lastbil alternativt hantverkarbil kommer att registreras och faktureras automatiskt, samma sak gäller för fordon som är registrerade på enskilda firmor.

Personbilar som används som tjänstebil registreras inte och besök i sådant fordon ska registreras med ”företagskort”. Traktorer och lastbilar över 3,5 ton ska fortsatt använda ”företagskort” då de inte registreras och anses lämna en större mängd avfall vid varje besök.

Fakturering sker via Svea Bank
Fakturering kommer att ske månadsvis och skickas ut från Svea Bank, på uppdrag av Lidköping Miljö och Teknik AB.

Har du en företagsregistrerad lätt lastbil som du kör privat också?
Har du bara en bil i hushållet och den är en företagsregistrerad lätt lastbil, har du möjlighet att ansöka om dispens om du ska lämna hushållsavfall i egenskap av privatperson. Det kommer gå att föranmäla sitt besök genom några enkla klick i e-tjänsten som du når via länken nedan. OBS! Föranmälan måste ske senast 24 timmar innan besöket.

Verksamheter kan lämna följande avfall på Kartåsen mot avgift

Om ni inte omfattas av den automatiska debiteringen på Kartåsen skall avfallet vägas in. Verksamheter kan lämna följande avfall på Kartåsen mot avgift. Alla priser är exkl. moms.

Verksamheter kan lämna följande avfall på Kartåsen mot avgift. Alla priser är exkl. moms.

Avfall

Pris

Verksamhetsavfall till ÅVC

850 kr/ton

Avfall till sortering

1 449 kr/ton

Deponirest

1 100 kr/ton

Kompostfraktion

410 kr/ton

Asfaltskrot

40 kr/ton

Aska (ej värmeverk)

1 020 kr/ton

Gips till återvinning

950 kr/ton

Stubbar

890 kr/ton

Tryckimpregnerat trä

1 495 kr/ton

Metallskrot

- kr

Asbestavfall

980 kr/ton

Tegel

250 kr/ton

Wellpapp

- kr

Armerad betong,
över 60 cm

400 kr/ton

Betongskrot (oarmerat),
under 60 cm

250 kr/ton

Ris till flisning

- kr

Viflis (obehandlat trä till flis)

- kr

Trä till flis (behandlat trä till flis)

- kr

Ledningsspolning, industriellt avloppsvatten

495 kr/ton

Rensbrunnar och sandfång

295 kr/ton

Måttligt förorenade jordar (upp till farligt avfall)

För att lämna förorenade material krävs avfallsdeklaration och analysrapport. Kontakta Kartåsens avfallsanläggning för mer information och pris.

Pris per styck


Avgift vågkort

60 kr

Avfall till deponi kräver karakterisering

För att lämna avfall till deponi ska avfallsdeklaration och karakterisering göras via vår e-tjänst. Kvittens samt dokumentation lämnas till ansvarig driftledare på Kartåsens avfallsanläggning.

Publicerad:

Senast uppdaterad: