När kommer sopbilen

Skriv din adress i rutan, klicka på den fullständiga adressen i listan som dyker upp och klicka därefter på ”sök”.

Tänk på att kärlet ska stå med draghandtaget vänt mot avfallshämtarna och dragvägen senast 06:00 på tömningsdagen. Draghandtaget är det på andra sidan från lockets lyfthandtag.

När kommer sopbilen hanterar enbart adresser för villor, inte flerbostadshus.

Resultat

Mat och restavfall

Plast och papper

Ordinarie sophämtning

Sommarhämtning

Trädgårdsavfall

Ny sökning