Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program där människan och samhället står i centrum. Genom studierna blir du väl förberedd för vidare studier på högskola eller universitet.

Undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser och i våra arbetsformer ingår studiepass, temastudier och inlämningsuppgifter. Genom att läsa texter får du ökad kännedom om människors liv och villkor från olika tider och kulturer.
Vi övar också förmågan att se och analysera, reflektera, förstå och förklara. Samhällsvetenskapsprogrammet är en utbildning med stor bredd som ger dig stora valmöjligheter för olika framtida yrken så som lärare, jurist, socionom och polis.

Inriktningar

Beteendevetenskap (Människan)

Inriktningen ska ge kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel. Eleverna ska fördjupa sin förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen. Inriktningen ska även ge kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Medier, information och kommunikation (Medierna)

Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper om mediernas roll i samhället. Du får arbeta praktiskt och teoretiskt inom olika medieområden, till exempel med journalistiska texter, reklam och film. Grundläggande teorier om kommunikation och medieproduktion ligger till grund för metod och modeller och du utvecklar din analysförmåga och kreativitet.

Samhällsvetenskap (Världen)

Inriktningen ska ge kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Eleverna ska bredda och fördjupa sin förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Poängplan samhällsvetenskapsprogrammet 24/25

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p

Poäng

År

Engelska 5

100

1

Engelska 6

100

2

Historia 1b

100

1

Idrott och hälsa 1

100

1

Matematik 1b

100

1

Matematik 2b

100

2

Naturkunskap 1b

100

1

Religionskunskap 1

50

3

Samhällskunskap 1b

100

1

Svenska 1 / svenska som andraspråk 1

100

1

Svenska 2 / svenska som andraspråk 2

100

2

Svenska 3/ svenska som andraspråk 3

100

3

Programgemensamma karaktärsämnen 300 p

Programgemensamma karaktärsämnen 300 p

Poäng

År

Filosofi 1

50

3

Moderna språk

200

1,2

Psykologi 1

50

3

Inriktning medier, information och kommunikation 350 p

Inriktning medier, information och kommunikation 350 p

Poäng

År

Journalistik, reklam och information 1

100

2

Medieproduktion 1

100

2

Medier, samhälle och kommunikation 1

100

3

Psykologi 2a

50

3

Inriktning beteendevetenskap 450 p

Inriktning beteendevetenskap 450 p

Poäng

År

Kommunikation

100

2

Ledarskap och organisation

100

3

Psykologi 2a

50

3

Samhällskunskap 2

100

2

Sociologi

100

2

Inriktning samhällsvetenskap 450 p

Inriktning samhällsvetenskap 450 p

Poäng

År

Geografi 1

100

2

Historia 2a

100

2

Religionskunskap 2

50

3

Samhällskunskap 2

100

2

Samhällskunskap 3

100

3

Programfördjupningar 300-400 p

Programfördjupningar 300-400 p


Poäng

År

BeteendevetenskapInternationella relationer

100

3

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

3

Medier, information och kommunikationSamhällskunskap 2

100

2

Film- och tv-produktion 1

100

3

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

3

SamhällsvetenskapHumanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

3

Internationella relationer

100

3

Elevens valRetorik

100

3

Etnicitet och kulturmöten

100

3

Journalistik, reklam och information 2

100

3

Naturkunskap 2

100

3

Övriga kurser 300 p

Övriga kurser 300 p

Poäng

År

Individuellt val

200

2,3

Gymnasiearbete

100

3


Kontakt

Adeline Pierre

E-post: Adeline.Pierre@edu.lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: dlgreception@edu.lidkoping.se