Vänern börjar i din närmaste gatubrunn

En gatubrunn är varken en papperskorg eller en ledning till reningsverket - den är början på Vänern - din badsjö, hem för fiskar och varifrån du får ditt dricksvatten. Fimpar, skräp och föroreningar från biltvätt på gatan rinner med dagvattnet, helt orenat ut i Vänern.

Budskap vid brunnar runt om i Lidköping

Dekaler med budskapet ”Vänern börjar här” kommer nu att sättas upp vid ett 10-tal gatubrunnar runt om i centrala Lidköping. Du kommer också kunna se sprejade budskap vid gatubrunnar runt om i kommunen. Budskapet ska uppmärksamma dig på att brunnarna är direkt kopplade till Vänern.

Det är viktigt att förorenat vatten från exempelvis biltvätt på gatan inte rinner ner i våra dagvattenbrunnar. Inte heller att det slängs fimpar eller skräp på marken som rinner med regnvattnet ner i brunnarna. Jag tror att det är okänt för många att det som rinner ner i brunnarna inte passerar genom reningsverket, säger Johan Stenholm, Miljöingenjör på Lidköping miljö och teknik.

Stora biltvättarhelgen

Varje år inträffar Stora biltvättarhelgen, en nationell kampanj som branschorganisationen Svenskt Vatten står bakom. Syftet är att informera och inspirera fler till att tvätta bilen på en biltvätt istället för på gatan. I år genomförs Stora biltvättarhelgen 27-28 april.

I år vill vi uppmärksamma problemet med föroreningar av dagvattnet orsakade av biltvätt hemma på gatan lite extra. Därför har vi valt att genomföra kampanjen Här börjar Vänern. Jag hoppas att kampanjens budskap ger effekt i Lidköping, avslutar Johan Stenholm.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se