Så mycket kommer vatten och avlopp kosta i Lidköping 2024

En flicka med mörkbrunt uppsatt hår och en pojke med ljusbrunt hår står på en inglasad balkong och dricker vatten ur varsitt glas.

Från 1 maj 2024 höjer vi avgifterna för vatten och avlopp. Det beslutades i kommunfullmäktige i Lidköping 29 april. Bakom höjningen ligger främst ökade driftskostnader.

Den genomsnittliga höjningen blir 13,1 procent. För en vanlig villa med genomsnittlig årsförbrukning på 150 kubikmeter motsvarar höjningen 70 kronor per månad.

De nya avgifterna gör att vi kan fortsätta leverera rent dricksvatten och rena avloppsvatten ansvarsfullt, säger Annika Malm, VD vid Lidköping miljö och teknik.

Stora delar av ledningsnätet och gamla VA-anläggningar i Lidköping behöver förnyas och byggas ut. För att framtidssäkra infrastrukturen behöver finansieringen för dessa investeringar säkerställas och taxan årligen justeras.

Även om vatten- och avloppssystemen fungerar bra idag, är det viktigt att underhålla och utveckla dem för att fungera även i framtiden, fortsätter Annika.

Höjningarna är inte unika för Lidköping.

Många andra kommuner är i samma situation. Höjda räntor samt ökade priser på kemikalier, el och andra resurser gör det dyrare att producera vatten och rena avlopp, avslutar Annika.

Tar bara ut de kostnader som krävs

VA-verksamheten finansieras till största delen av avgifter från kunderna och får inte gå med vinst. Varje år uppdateras taxan för att avgifterna ska motsvara kostnaderna för att producera och leverera dricksvatten samt leda bort och rena avloppsvatten. Endast avgifter som är nödvändiga för att bygga, underhålla och driva våra anläggningar och ledningsnät tas ut.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se