Akvarier

På djupet

Akvarierna på Vänermuseet ingår i utställningen – På Djupet – och är många av våra besökares favoritavdelning på museet.

I Akvarieavdelningen på nedervåningen får du lära dig mer om västeuropas största sjö, i akvarierna visas olika miljöer som finns i Vänern, allt ifrån kallvattenspecialister som öringen till Sverige mest kända fiskar så som mört och abborre.

I utställningen På djupet skildrar vi Vänerns viktiga betydelse som ekosystem men också relationen mellan Vänern och människan. Vänern täcker 5560 km2 av Sveriges landyta och ger en förutsättning för väldigt mycket liv, både under och ovan vattenytan. Bättre förståelse och kunskap om Vänern ger oss människor en möjlighet att bidra till en framtid för Vänern och en sjö/innanhav i balans.

Med jämna mellanrum bjuds det in till fiskmatning, en aktivitet som uppskattas av både stora och små besökare. Håll utkik i vår evenemangskalender för nästa tillfälle.

Fiskmatning i akvarierna