2-5-8 för hållbar utveckling

Årligen återkommande temadagar för elever i Lidköpings kommun. Hållbar utveckling består av tre delar: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. För att belysa detta har specifika skolprogram tagits fram för att möta elever i respektive årskurs utifrån i läroplanen.

Plats för undervisning i vår basutställning - Markens Gåvor.

Temadagar

Alla Lidköpingselever i åk 2, 5 och 8 deltar årligen i Vänermuseets temadagar för hållbar utveckling. I programmet ingår en dag på Vänermuseet och en dag vid naturum Vänerskärgården – Victoriahuset/Läckö Slott för respektive årskurs. Temadagarna har pågått sedan 2014. De utvecklas fortlöpande i samråd mellan pedagoger vid Vänermuseet och Naturum Vänerskärgården. Syftet är att ge eleverna i Lidköpings kommun en gemensam grund att stå på när de i framtiden möter det som populärt kallas hållbar utveckling.

Årskurs 2 - Tema mat

Vänermuseet tar emot alla elever i årskurs 2 under perioden november – december. Temadagen genomförs i Vänermuseets lokaler klockan 9-12, flera pass med raster emellan ingår. Inbjudan med information om transporter, temadagens upplägg och schema skickas ut av skolkontoret till respektive skola i god tid.

Årskurs 5 - Tema Landskap

Vänermuseet tar emot alla elever i årskurs 5 under perioden september – oktober. Temadagen genomförs i Vänermuseets lokaler klockan 9-12, flera pass med raster emellan ingår. Inbjudan med information om transporter, temadagens upplägg och schema skickas ut av skolkontoret till respektive skola i god tid.

Årskurs 8 - Tema naturresurser och livsstil

Vänermuseet tar emot alla elever i årskurs 8 under perioden januari – mars. Temadagen genomförs i Vänermuseets lokaler klockan 9-12, flera pass med raster emellan ingår. Inbjudan med information om transporter, temadagens upplägg och schema skickas ut av skolkontoret till respektive skola i god tid.

2-5-8 för hållbar utveckling - ett samarbete

Skolprogrammet 2-5-8 möjliggörs genom ett samarbete mellan Vänermuseet, Stiftelsen Läckö Slott, skolförvaltningen, och Sparbankstiftelsen. Sparbankstiftelsen finansierar bussar för skolorna som gör det möjligt att besöka Vänermuseet och Naturum/Läckö Slott. Samarbetet mellan besöksmålen skapar genomarbetade teman som kompletterar och stärker varandras innehåll.

Temadagarna ger även eleverna chans att skapa personliga band till viktiga natur- och kulturbesöksmål i vår kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bildning@edu.lidkoping.se