Kulturmiljö och Kulturmiljöarbete

Historien lever så länge vi berättar den. Det är just vad vi gör på Vänermuseet, vi berättar. Genom bland annat utställningar, föreläsningar och olika typer av pedagogisk verksamhet.

Byggnader och miljöer är ett fantastiskt verktyg i historiskt berättande. De berättar om tiden då de tillkom och kan också visa på den utveckling som sker i samhället. Byggnaden och dess miljö bär på öden och de får liv av våra minnen och av mänsklig verksamhet. De skapar en kontinuitet som binder samman dåtid, nutid och framtid.

Kristinedals fabriker

Gemensamt kulturarv

Kulturmiljöer utgör en del av ett gemensamt kulturarv och bör skyddas och bevaras på ett sätt som gör att också framtida generationer kan få ta del av det som vi kan uppleva idag. Den absolut bästa garantin för bevarande och för en levande kulturmiljö är kunskap, därför delas ansvaret om vård och skydd av alla.

Vänermuseet har bland annat som uppdrag att svara för kulturmiljöfrågorna i kommunen och har en, många gånger, avgörande roll i kunskapsförmedling och dokumentation utav kulturmiljön i Lidköpings kommun.

Kulturmiljöunderlag

Lidköping växer och för att uppnå en hållbar samhällsutveckling krävs kunskap och tvärsektoriellt arbete. Kommunens kulturmiljöer behöver bevaras, det innebär inte att de inte kan utvecklas och användas. Ett aktuellt kulturmiljöunderlag är av största vikt om staden ska ha möjlighet att utvecklas med bibehållen plats åt befintliga värdefulla bebyggelsemiljöer.

Kulturmiljöunderlaget som tagits fram under de senaste åren är ett hjälpmedel i olika typer av planeringsprocesser där kulturmiljön ska tas i beaktande. Det ska verka som stöd vid frågor kring olika typer av plan- och bygglovsärenden men också för fastighetsägare och allmänhet för ökad förståelse och kunskap om kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljöer.

Hur framtidens Lidköping kommer att se ut får vi se, men förhoppningen är att Lidköpings många intressanta och värdefulla kulturmiljöer ska få fortsätta att berätta kommunens historia.

Drömstan i Lidköping, 2018

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bildning@edu.lidkoping.se