Historiska elskåp

När Lidköping firar 575 år vill Vänermuseet och Kultur i Lidköping tillsammans lyfta staden som mötesplats. Här, i staden och på landet, har människor levt och lärt känna varandra. Närheten till vattnet har förstås påverkat livet och drivet. De historiska elskåpen i Lidköpings stadskärna visar människor som under olika tider bott i och omkring staden.

Från 1800-talets slut till 1900-talets mitt. På den här sidan finns alla historiska elskåpsbilder samlade. Du hittar även elskåpen på kartvandring i Läckö-Kinnekulle-appen.

De flesta bilderna finns i Vänermuseets samlingar Länk till annan webbplats.. Här finns ytterligare 150 000 foton.

In English:

We want to take the opportunity to celebrate that the town of Lidköping has been a meeting place during 575 years. People have lived and got to know each other in Lidköping and its surroundings. The proximity to Lake Vänern has been a driving force in the daily lives. With the project ”Historiska elskåp” (Historic electric power panels) in the town centre, we are able to show people from late 19th century to mid-20th century. All photos are gathered here at this web page.

Most photos are found, among 150 000 pictures, in the collections of the Museum of Lake Vänern.

Passagerarångaren Eos står redo i Lidköpings hamn under tidigt 1900-tal. Kan du se om Eos precis anlänt med passagerare, eller om hon är redo att ge sig av? Eos byggdes 1902 på Dösebacka varv, vid Göta älv i Romelanda. Hos Vänermuseet finns bland annat turlistor, taxor, tvättkvitton och tavlor från och av Eos. Okänd fotograf.

The passenger steamer Eos at the docks of harbour in Lidköping in the early 20th century. Are you able to tell if Eos just arrived or if she is ready to leave? Eos was built in 1902 at Dösebacka shipyard at the Göta älv river. In the collections of the Museum of Lake Vänern you will find both timetables, tariffs, washing receipts and paintings from and of Eos. Unknown photographer.

Det är sommarnatt när Gunnar Hoflund ställer sig vid inre hamnen på Gamla stadens torg. Med sin kamera fångar han Nya stadens torg och Gamla rådhuset i Lidköping. Gunnar flyttade till Lidköping 1943, ursprungligen kom han från Motala. Han verkade som fotograf i Lidköping under många år. Gunnar Hoflund visits the harbour during one bright summer night.

Standing in Gamla staden (Old town), he captures Nya stadens torg (New town square) and Gamla rådhuset (The old town hall). Gunnar moved to Lidköping in 1943 from Motala, and worked as a photographer during many years.

Under Sjöfartsutställningen 1937 i Lidköping ställer sig Werner Lindhe på Torgbron och fotograferar. Närmast till höger syns Vänerns seglationsstyrelses ångfartyg Polstjärnan. Seglationsstyrelsen hade hand om Vänerns fyrar och lotsverksamhet från sent 1700-tal fram till tidigt 2000-tal. Polstjärnan ångar vidare än idag tack vare Ångbåtssällskapet Polstjärnan.

Werner Lindhe decides to take a picture during the maritime exhibition of 1937 in Lidköping. He goes to Torgbron (The square bridge) and captures many boats and ships with his camera. To the far right the steamboat Polstjärnan is at the docks. It belonged to Vänerns seglationsstyrelse (The navigation board of Lake Vänern), which operated and mantained lighthouses and ship piloting in Lake Vänern from late 18th century to early 21st century. Polstjärnan is still going strong thanks to an association that carries the steamer’s name.

Anläggandet av vattentorn och vattenledning i början av 1900-talet krävde mångas arbetsinsats och därtill många spadar. I bakgrunden syns ett vattentorn med vattenverk under uppbyggnad samt brandstationen, nuvarande missionskyrkan. Fotograf: Werner Lindhe.

The construction of the first water tower and its water pipes in the early 20th century relied on a lot of people and many spades and shovels. We can catch a glimpse of the water tower and water plant under construction. Right beside the water tower, a fire department was etablished. The fire department building later became part of the Mission Covenant Church of Sweden.

Det är ofta trångt på Gammeldansbanan vid Folkets Park under mitten av 1900-talet. Till gammeldans räknas till exempel schottis, mazurka och hambo. När de blev populära ersatte de ibland rollen som kontradanser och långdanser hade spelat tidigare. Okänd fotograf. Fotografiet tillhör Skaraborgs Föreningsarkiv.

You need to watch your step while dancing at the crowded open air dance pavilions during the mid-20th century. Common dance styles could include schottische, mazurka and hambo. These kinds of partner dances became increasingly popular in Sweden during the 20th century, and could sometimes replace the roles that contra dance and circle dance used to play. Unkown photographer. The photo belongs to Skaraborgs Föreningsarkiv.

Under orostider finns även hopp om frid. Denna demonstration för fred vid Gamla stadens torg är ett exempel på det. När bilden tas rasar första världskriget ute i Europa. Fotograf: Werner Lindhe. Fotografiet tillhör Skaraborgs Föreningsarkiv.

There is always hope for peace. This peace demonstration at Gamla stadens torg (Old town square) is one manifestation of hope. Europe is being ravaged by the first world war when the picture is taken. Photographer: Werner Lindhe. The photo belongs to Skaraborgs Föreningsarkiv.

Bröd jäser och bakugnarna värmer inne på Westerståhls bageri på Skaragatan 4, omkring år 1900. Mannen med det stora skägget är bagarmästare Georg Westerståhl, sonen August Georg står med plåt i hand. Georg Westerståhl anlände till Lidköping år 1888 från födelseorten Sala. Fotograf: Gustav Simon Ander.

Doughs are left to rise and the baking ovens are warm at Westerståhl’s bakery at Skaragatan 4, around the year 1900. The man with the big beard is the baker himself, Georg Westerståhl. His son August Georg is seen with the baking tray. Baker Westerståhl arrived in Lidköping in 1888, leaving his native town Sala behind. Photographer: Gustav Simon Ander.

Sonja sitter med ryggen mot fotografen på en liten berghäll vid Vänerns sjökant i Ullersund. Hon fotograferas av sin halvbror Arthur Ahlberg. Årtal är inte känt, men uppskattas vara år 1900. Vänermuseet har fler foton när medlemmar i familjen Ahlberg porträtteras av Arthur.

Thanks to the lens of photographer Arthur Ahlberg we see the back of Sonja. She is looking at Lake Vänern from Ullersund, approximately around the year 1900. Arthur and Sonja were half siblings, and the collection of the Museum of Lake Vänern hosts several photos where Arthur has portrayed the Ahlberg family.

”Barnen vid sandhögen, 29/5-1910”. Kort och koncist beskriver Mary Andersson Molander vad hon har fotograferat. Huruvida barnen lekt och sen bytt om för att fotograferas framgår inte. Under många år skrev Mary dagböcker, med mycket mer utförliga beskrivningar och tankegångar än ovan. Idag finns dagböckerna hos Vänermuseet. I Vänermuseets utställning Berättelser från Lidköping kan du lära känna Mary bättre.

”The children at the sandpile, 29th of May in 1910”. Mary Andersson Molander lets few words describe the focus of her photo. We will not know if the children had played and later changed to clean clothes, or if they only begun to play when the photo had been taken. Mary journaled for many years, with more descriptive thoughts and observations than the one above. Her journals are now in the collection of the Museum of Lake Vänern. You get a chance to get to know Mary better in the exhibition Berättelser från Lidköping (Stories from Lidköping).

Tändsticksarbetaren Aina Johansson vid en paketeringsmaskin på tändsticksfabriken Sirius, omkring år 1918. Att arbeta vid denna maskin var riskfyllt och många fick brännskador när tändstickorna exploderade. Det var vanligt att tändsticksarbetare levde i bostäder som ägdes av tändsticksfabriken. Aina bodde däremot i ett hus som ägdes av hennes familj, i närheten av fabriken. Vänermuseet har flera foton på Aina när hon umgås med vänner och familj på fritiden. Okänd fotograf.

Aina Johansson at a packaging machine at the match factory Sirius, around the year 1918. This machine was not safe and caused many singes and scorches when the matches exploded. Usually the match workers lived in housing provided by the match factory. Aina, on the other hand, lived nearby the factory in a house owned by her family. In the collection of the Museum of Lake Vänern you are able to find several photos of Aina when she spends her free time with friends and family. Unknown photographer.

I en höstack har vi här Gösta Falkengren med hatt. Längst fram i bild ser vi brodern och fotografen Uno Falkengren. I mörka kläder syns brödernas faster Ottonie Falkengren. Kvinnan i vit klänning är inte namngiven. Bilden är tagen under 1900-talets början. Du kan lära känna Uno bättre i Vänermuseets utställning Berättelser från Lidköping.

How many people can we fit in one haystack? At least four. Gösta Falkengren wears a hat. At the very front of the photo we find his brother Uno Falkengren, a reknown photographer during his time. The woman in black is their aunt Ottonie Falkengren. The name of the lady in white is however unknown. The picture is dated to early 20th century. You get a chance to get to know Uno better in the exhibition Berättelser från Lidköping (Stories from Lidköping).

Vy från östra piren i Lidköping med segelfartyg och segelbåtar i bakgrunden, möjligtvis under en kappsegling där folket på bilden är på väg ut mot de bästa åskådarplatserna. Gunnar Hoflund, som tog många bilder på Lidköping under 1940- och 1950-talet, ställer sig för att plåta åskådarnas ryggar.

A view from the eastern pier in Lidköping. There is possibly a sailing competition going on, as people flock to the best viewing spots. Gunnar Hoflund, avid photographer of Lidköping during 1940’s and 1950’s, grabs his chance and captures the backs of the strolling audience.

Arbete i full gång på Rörstrands porslinsfabrik år 1947. De gjutna föremålen behöver putsas och dekoreras. Öron och pipor på koppar och kannor ska fasthänklas. Fotograf: Arne Wahlberg. Fotografiet tillhör Tekniska museets samlingar.

All work at the Rörstrand porcelain factory in 1947. Goods need to be polished, decorated and glazed. Handles and spouts need to be fastened. Photographer: Arne Wahlberg. The photo belongs to the collection of the National Museum of Science and Technology.

Det är en varm lördag när Gunnar Hoflund beger sig till Nya stadens torg. Han knäpper en serie bilder och fångar vardagen under mitten av 1900-talet. Några bilar och många cyklar står prydligt uppställda runt torget. I fokus på alla bilder är däremot barnen som svalkar sig och leker i fontänen. Här ser du en bild, resten finns i Vänermuseets samlingar.

It is a warm Saturday when Gunnar Hoflund arrives at Nya stadens torg (New town square) to capture the everyday life in the mid 1900’s in a series of photos. A few cars and numerous bikes are neatly parked around the square. The main focus of the series remains on the children playing and relaxing by the fountain. Here you see one picture, the rest are available in the collection of the Museum of Lake Vänern.

Dofter och ljud från landet möter staden. Det är fullt med folk, boskap och vad säsongen erbjuder. Marknadsdagarna på Nya stadens torg, på bild omkring år 1900, har länge satt prägel på staden. Att lördag är torgdag i Lidköping bestämdes år 1470. Fotograf: Werner Lindhe.

Scents and sounds from the countryside meet town life. People, livestock and seasonal products gather en masse. The farmers' market at Nya stadens torg (New town square) has had a noticeable influence in Lidköping for a long time. While this picture was taken around the year 1900, Saturdays have been market days in Lidköping since 1470. Photographer is Werner Lindhe, possibly standing at a window or balcony of his home.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bildning@edu.lidkoping.se