Eva Hild gör konstnärlig gestaltning till strandpromenaden i Lidköping

I förra veckan blev det klart att konstnären Eva Hild blir den som kommer att ansvara för den konstnärliga gestaltningen som ska placeras längst ut på piren vid Framnäs nya strandpromenad. Det är lite av kronan på verket till den nya strandpromenaden som kommer att invigas sommaren 2025.

Eva Hild med prototypen på konstverket Hold.

Evas konstverk Hold tar avstamp i det omkringliggande landskapet. Det hänvisar till Lidköpings gamla cisterner såväl som den runda keramiska formen från stadens karaktäristiska porslinstillverkning. Genom sin organiska form speglar konstverket Hold sjölandskapet och samverkar med omgivningen för att ge besökaren möjlighet att uppleva platsen på nya stimulerande sätt.

Eva Hild (f. 1966 i Lidköping) är en av Sveriges mest omtyckta och prisade skulptörer. Hennes konstnärskap tar sin formmässiga utgångspunkt i det organiska samt i spänningen mellan olika polariteter: mörker och ljus, yttre och inre krafter, struktur och oregelbundenhet, det öppna och det slutna, det mjuka och det hårda. Eva Hild är numera bosatt och verksam i Sparsör i Borås kommun. År 2021 tilldelades hon Västra Götalandsregionens kulturpris.

Eva Hilds fleråriga erfarenhet som skapare av storskalig offentlig konst upplevs som en försäkran om ett konstruktivt samarbete med byggprojektet strandpromenaden och en konstnärligt högkvalitativ slutprodukt som kommer att bidra till att skapa en öppen, användbar och tillgänglig mötesplats för alla.

Fakta:

- Eva Hild (f. 1966 i Lidköping) är en av Sveriges mest omtyckta och prisade skulptörer.

- Eva tilldelades 2021 Västra Götalandsregionens kulturpris.

- Konstverket kommer att stå klart sommaren 2025.

- Budget: 2,5 miljoner.

Upphandlingens förfarande:

Upphandlingen har genomförts i två steg enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. En utlysning gjordes i maj 2023 varefter de inkomna intresseanmälningarna bedömdes av Stadsmiljörådet samt representanter från byggprojektet. Dessa referensgrupper var rådgörande även i den slutliga bedömningsprocessen då tre konstnärer/konstnärsgrupper bjöds in för att presentera sina förslag. Beslutet togs sedan utifrån en poängsättning enligt utlysningens bedömningskriterier.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se