Cykelväg Filsbäck - Vinninga

Trafikverket bygger ny gång- och cykelväg mellan Filsbäck och Helde. I nästa etapp förväntas gång- och cykelvägen knyta ihop Filsbäck med Vinninga.

Information om projektet

Trafikverket har påbörjat bygget av en ny gång- och cykelväg på västra sidan av väg 2611, mellan Filsbäck och Helde, i samarbete med Lidköpings kommun. Den nya vägen kommer att ansluta till befintliga gång- och cykelväg vid Filsbäck.

​Den cirka 1 400 meter långa gång- och cykelvägen byggs för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Den förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Fortsättningen av cykelvägen från Väg 44 mot Vinninga (etapp 2) står näst på tur i kommunens cykelvägsprojekt med Trafikverket.

I dagsläget finns ingen tidsplan för denna etapp.

Cykelväg Filsbäck - Vinninga

Mer information

Kontakt

Martin Björklund

Titel: Samhällsplanerare

Enhet: Samhälle

E-post: Martin.Bjorklund@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se