Samhällsbyggnadsfrukost

Våra frukostar är möten där du som exploatör, byggherre och företagare inom byggbranschen får möjlighet att träffa oss. Vi vill föra en långsiktig dialog och samverkan med er i syfte att öka bostadsbyggandet och visa på möjligheterna som Lidköping har att erbjuda.

Nästa tillfälle är 11 oktober 2024. Mer information kommer att komma.

Tidigare möten:

Aktualiteter inom samhällsbyggnadsområdet
Urban Olsson, chef Sektor samhälle, Lidköpings kommun
Annika Malm, VD för Lidköping miljö och teknik

Panelsamtal om hur marknaden påverkar bostadsbyggandet i Lidköping
Jörgen Ehn, VD, Frenbo AB
Johan Wiman, affärsutvecklare GBJ AB

Stadsbyggnad och Framnäs bostäder
Ta chansen att diskutera hur Lidköping kan växa på ett klokt och attraktivt sätt med Maria Nordqvist, planstrateg, Erik Hallberg, planarkitekt, Johan Gustafsson, mark- och exploateringsingenjör på Lidköpings kommun och Olov Nilsson GIS-ingenjör.

Finns även möjlighet att testa VR-glasögon och förflytta sig till Framnäs, ett av Lidköpings mest intressanta och attraktiva områden, där projektet Framnäs bostadsetapp 1 ska möjliggöra sjönära bostäder.

Se hela presentationen här: Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Se en sammanfattande film från frukosten, https://youtu.be/Ca8B5WlBdSE Länk till annan webbplats.

Om arbetet på Skaraborgs nivå och aktualiteter
Urban Olsson och Tora Gustafsson, Lidköpings kommun om hur vi arbetar för att möta etableringar och tillväxt i vår region samt vad som är på gång i kommunen.

Omvandlingsområdet Framnäs
Om utvecklingen av Framnäsområdet om hur staden närmar sig Vänern.

Roll och utveckling i kommunen
Karl Alexanderson VD, AB Bostäder om företagets roll i kommunen samt ett axplock av pågående och genomförda projekt och renoveringar.

Se hela presentationen här: Pdf, 14.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Agenda och presenatationsmaterial 2024 04 24

Ta del av presentationer från samhällsbyggnadsfrukosten den 26 maj.

08.00-08.05 Urban Olsson, chef Sektor samhälle Lidköpings kommu Länk till annan webbplats.n
hälsar välkommen tillsammans med Henrik Larsson, tf. VD Lidköping miljö och teknik AB.

08.05- 08.25 Björn Jonsson, Chef tillväxt Lidköpings kommun Pdf, 6.7 MB.
Björn berättar om kommande planer, byggnationer och satsningar i Lidköping.

08.25 -08.55 Arkitektur i Lidköping idag och imorgon. Pdf, 6.7 MB.
Maria Nordqvist planstrateg, Erik Hallberg planarkitekt och Anders Hansson bygglovarkitekt Lidköpings kommun, leder ett samtal kring vår byggda miljö.


 • Erik Simonsson från konsultbolaget Juni Strategi om omvärldens påverkan på bostadsmarknaden.
 • Panelsamtal med Alma Ohlin, ansvarig näringslivspolitik Fastighetsägarna
  David Järevik, affärsutvecklingschef Bostad Väst, Peab Bostad AB
  Gunnar Lundström, VD Projektlaget AB och Erik Simonsson, Marknadsanalytiker Juni Strategi. Moderator Urban Olsson, samhällsbyggnadschef Lidköping kommun.
 • Lanseringen av webbplatsen Lidköping växer och avslutning.

Här är presentationsmaterialet från Samhällsbyggnad Pdf, 6.5 MB.

Här är Juni Strategis presentationsmaterial Pdf, 2.4 MB.

 • Intresseanmälan för bostäder
 • Hur arbetar Lidköpings kommun med markanvisningstävlingar?
 • Tommy Byggare - Nya i Lidköping

Här är presentationsmaterialet Pdf, 8.8 MB.

 • Framnäsområdets i teorin och verkligheten, utbyggnad på kort och lång sikt.
 • Presentation av bostadsmarknadsanalys Lidköping.
 • Markanvisningstävlingar.

Här är presentationsmaterialet Pdf, 5.4 MB.

Här kan du se en inspelning av mötet Länk till annan webbplats.

 • Möjligheter i bygglovsprocessen genom tidig dialog – så skapar vi trygga och förutsägbara byggprojekt.
 • Planering inför cirka100 nya bostäder i Lidköpings centrala delar – Jörgen Ehn, VD Frenbo

Här är presentationsmaterialet Pdf, 2.4 MB.

Här kan du se en inspelning av mötet Länk till annan webbplats.

Träffen genomfördes digitalt denna gång.

 • Arbetet med den fördjupande översiktsplanen.
 • Områdesplaner. Vad är det?
 • Förutsättningar för bostadsrätter i Lidköping.
 • Aktuellt läge gällande bostadsplanering och byggande
 • Aktuella detaljplaner: Antagna och pågående
 • Övriga aktualiteter

Materialet som presenterades finner du här. Pdf, 2.2 MB.

 • Trender som just nu råder i länet kring bostadsbyggande.
 • Kommunens goda detaljplaneberedskap.
 • Den fördjupade översiktsplanen för bland annat bostäder och verksamhetsmark med sikte på år 2050. Där kommer förvaltningen inom kort ta fördjupade dialog med branschen för att få in exploatörers perspektiv i planen.
 • Kommande verksamhetsmark på Kartåsens industriområde och ett framtida ökat antal arbetsplatstillfällen i Lidköping.
 • Exempel från genomförda bostadsprojekt av AB Drömstan som byggde 120 lägenheter som blev bokade i ett kick.

Är du intresserad av att få mer information om kommande frukostmöten? Anmäl dig via formuläret nedan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se