Hovby verksamhetsområde

Kommunen utreder Hovby som en plats för nya verksamheter.

Information om projektet

Området kring Hovby är i kommunens översiktliga planering utpekat för etablering av verksamheter. Ett verksamhetsområde i Hovby har med sitt läge möjlighet att bli en viktig pusselbit för hela Skaraborgs utveckling. Läget intill eventuellt kommande riksväg kan göra marken lämplig för exempelvis logistikföretag, men även större etableringar som inte behöver centrala lägen kan passa här.

Planeringsskede

En förstudie genomfördes under hösten 2022, i denna sammanställdes kunskapsunderlag kring planeringsförutsättningarna, eventuella
begränsningar, hänsyn, risker och beroenden. Frågor kopplat till genomförbarhet så som tillgång till infrastruktur eller fastighetsrättsliga frågor samt även marknadsanalys var en del av förstudien. Förstudien gör att kommunen kan ligga steget före i planeringen och dialogen kring kommande etableringar kan komma igång tidigt i processen.

Sektor samhälle fick i september 2023 uppdraget att påbörja arbetet med en detaljplan för verksamheter strax sydväst om Hovby. Detta ska ses som en första etapp i att utveckla området med verksamheter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se