Temalekplatsen vid Nya Stadens torg

Där sommarlekplatsen stått tidigare, vid Torgbrons brofäste vid Särnmarkspumpen, ligger nu den färdiga temalekplatsen. Fokus är att Lidköpings historia och rika kulturella arv ska genomsyra utformningen.

Information om projektet

Lekplatsen ska uppmuntra till både fantasi och lärande, inte minst om stadens historia. Det råder ingen brist på uppslag och inspel till utformning då staden har en intressant historia som på många sätt lämpar sig att visualisera i en sådan här lekpark.

Frågor och svar

Ja, vi bygger enligt miljöbyggnad Silver som är politiskt beslutat sedan tidigare. Miljöbyggnad Silver innebär en tydlig markering att vi är engagerade i miljöfrågor och tänker på dig som ska vistas i byggnaden. Det krävs alltså mer än att bara följa lagkrav.

Det kommer bli fem färre parkeringsplatser än vad som finns i dagsläget, då temalekplatsen byggs på en plats där det idag delvis finns parkeringsplatser.

Ja, det har vi, dialog har förts med representanter från Rådet för funktionsnedsatta.

Ja. I plan- och bygglagstiftningen ställs det krav på lekplatser när de anläggs, när de ändras och under deras brukstid. Krav på säkerhet finns även i produktsäkerhetslagen när det gäller lekredskap på lekplatser. Hela temalekplatsen kommer vara inhängnad med ett 140 cm högt staket (lagkrav är 110 cm). Löpande besiktningar av lekredskap kommer utföras månadsvis av kommunens personal samt årsvis av besiktningsman.

Nej, det kommer inte kosta något att använda temalekplatsen.

Dygnet runt, årets alla dagar.

Temalekplatsen ska skapa en historisk miljö som speglar livet kring torget på ett lekfullt sätt. Den kommer bland annat innehålla gångstråk, affär, bostadshus, verkstad, fiskebodar och ett mindre torg med marknadsstånd.

Temalekplatsen kommer att ligga vid Torgbrons brofäste vid Särnmarkspumpen.

Sektor service på uppdrag av Sektor samhälle, Lidköpings kommun.

Temalekplatsen beräknas vara klar och invigas sommaren 2023.

En miljöinventering är gjord, alltså en så kallad geoteknisk undersökning, och resultatet visade att vi behöver gräva bort ungefär 0,5 meter av ytan och lämna detta för sanering. Bygglov är beviljat.

Temalekplatsen kommer att ha en budget på 5,5 miljoner kronor.

Kontakt

Henrik Johansson

Titel: Projektledare

Enhet: Service

E-post: Henrik.Johansson@lidkoping.se

Kontakt

Jacob Kindstedt

Titel: Stadsmiljöutvecklare

Enhet: Samhälle

E-post: Jacob.Kindstedt@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se