Otterstads-Berg 2:26, Spiken

Spiken utvecklas som besöksmål i ny detaljplan, med nya parkeringsplatser, ställplatser och tömningsstation.

Information om projektet

En ny detaljplan för Spiken har tagits fram. Planen innebär en utökning av befintlig parkering men det tillförs också nya funktioner, så som ställplatser och tömningsstation för husbilar samt möjlighet till stugbebyggelse.

Detaljplanen vann laga kraft den 27 mars 2024- läs detaljplanen i sin helhet här.

Under hösten 2024 anläggs den nya parkeringen med mera.

Senaste nytt


 • Detaljplanen för Spiken har vunnit laga kraft
  Den 27 mars vann detaljplanen för Otterstads-Berg 2: 26 m fl, Spiken, laga kraft.För att läsa hela detaljplanen - gå till kommunens karttjänst för gällande detaljplaner.
  Läs mer

 • Underrättelse om granskningsutlåtande
  Läs mer

 • Underrättelse: Granskning av detaljplan för Otterstads-Berg 2:26 m fl (Spiken)
  Rubricerad detaljplan, upprättad i november 2023, finns utställd för granskning fr.o.m. den 27 november 2023 t.o.m. den 29 december 2023. Detaljplanen ställs på nytt ut för granskning eftersom planomr...
  Läs mer

Kontakt

Eric Alnemar

Titel: Planarkitekt

Enhet: Samhälle

E-post: Eric.Alnemar@lidkoping.se

Kontakt

Amanda Heed

Titel: Mark- o Exploateringsing

Enhet: Samhälle

E-post: Amanda.Heed@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se