Östra hamnen - Etablera hamnverksamhet

Kommunen är som markägare involverad i utbyggnaden av Östra hamnen för anpassning till framtida sjöfart.

Information om projektet

Storleken på fartyg som används för Vänersjöfarten har vuxit över tid och en utbyggnad av hamnområdet behöver göras för att möta framtida krav på en effektivare godshantering och förbättrad logistik. Dessutom planerar Trafikverket i samarbete med Sjöfartsverket att bygga nya slussar i Göta älv, vilket innebär möjlighet för än större fartyg. Projektet syftar till att koncentrera hamnverksamhet på östra sidan av Lidan.

Planeringsskede

I april 2024 antogs en ny detaljplan för del av Östra hamnområdet som möjliggör tänkt utbyggnad. För att kunna påbörja ett genomförande av planen har kommunen lämnat in en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för anläggande av nya kajer samt skapande av ny verksamhets- och parkmark. Dom förväntas meddelas av Mark- och miljödomstolen under april/maj 2024. Om du vill ta del av handlingar eller bilagor i ansökan kan det beställas via e-post via samhalle@lidkoping.se

Planerad byggstart för projektet är 2026.

Kontakt

Ronnie Hollsten

Titel: Projektledare

Enhet: Samhälle

E-post: Ronnie.Hollsten@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se