Rudenschöldskolan

Bildtext Link Arkitektur

Rudenschöldskolan byggs om för att kunna ta emot 400 elever och personal år 2025.

Planeringsskede

En skolbyggnad med två våningar och träfasad
Byggnaden kommer att gestaltas likt den befintliga huvudbyggnaden med skillnad att fasaden kommer att utgöras av målat trä.

Byggnaden kommer vara i två plan och även sitta ihop med den befintliga huvudbyggnaden, även kallad A-huset. För att binda dessa kommer en ny tillgänglig och tydlig huvudentré skapas. Första våning kommer rymma specialsalar såsom bland annat sy- och träslöjd, musiksal, bildsal och hemkunskapssal. På andra våning blir det basrum och arbetsrum för lärare.

Miljöbyggnation och återbrukat material känntecknar arbetet
Byggnaden kommer uppföras enligt miljöbyggnation nivå silver vilket ställer en rad olika krav på utförande. Låg energiförbrukning, hållbart materialval och god inomhusmiljö är några av kraven för standarden.

Ytterligare målsättningar för projektet är att minska byggavfallet genom tydligare sortering och att återbruka delar av inredning och möbler.

 

Link Artitektur

Link Arkitektur

Link Arkitektur

Kontakt

Henrik Gustafsson

Titel: Byggprojektledare

Enhet: Service

E-post: Henrik.Gustafsson@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se