Skäran/Spettet - Esplanaden/Nonnens väg

Längs Esplanaden finns möjligheten att uppföra två nya bostadskvarter i en ny detaljplan.

Projektfakta

Det finns en ny detaljplan för kvarteret Skäran och Spettet som ger möjlighet till en byggnation om upp till 350 lägenheter samt ett parkeringshus.
AB Bostäder är byggherre och driver nu projektet vidare. Fram tills att kvarteren börjar bebyggas kommer befintliga byggnader på kvarteret Skäran, hästhagsvägen/nonnens väg, vara orörda och hyresgästerna bor kvar.

I samband med byggnationen sker en omgestaltning och omdisponering av Esplanaden och hästhagsvägen som bland annat förutsätter att den biotopskyddade trädallén längs Esplanaden ska tas ned och ersättas med ny plantering.

Nya kvartersgator tillkommer inom kvarteret Skäran som kopplar samman esplanaden med hästhagsvägen. En ny transformatorstation ska också uppföras som ska elförsörja det nya området.

Kontakt

Ann Janzon

Titel: Exploateringsingenjör

Enhet: Samhälle

E-post: ann.janzon@lidkoping.se

Kontakt

Marie-Anne Eriksson

Titel: Planarkitekt

Enhet: Samhälle

E-post: Marie-Anne.Eriksson@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se