Om hamnarna

Lidköpings kommun äger och förvaltar kajerna i Lidköpings hamn och Vänerhamn AB arrenderar hamnen och bedriver verksamheten vid kaj och hamnområdet.

Vänerhamns verksamhet omfattar mestadels hantering av bulkgods, jordbruksprodukter och produkter för cementindustrin. Lidköpings hamn är idag indelad i Västra respektive Östra hamnen. Större delen av kajsträckan vid
Västra hamnen är idag avstängd då det uppdagades att kajerna har bristande bärighet i samband med en inspektion av kajerna som utfördes år 2020.
Med hänsyn till de avstängda kajerna och till Lidköpings kommuns planer på att exploatera Västra hamnen, behöver hamnen flyttas till det utpekade området för hamnverksamhet vid norra delen av Östra hamnen.

Förstudie östra hamnen Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se