Din sökning planeras gav 20 träffar

 • Lidköping växer
  Framnäs bostadsetapp 1 - Framnäsvägen/Läckögatan

  och radhus planeras i området och gemensamt för dessa är det fantastiska läget, ett stenkast från Vänern och den nya strandpromenaden. Visionen är att skapa ett område där bostäder kan integreras väl

  Lidköping växer / Projekt / Framnäs bostadsetapp 1 - Framnäsvägen/Läckögatan

 • Lidköping växer
  Framnäs - nytt badhus

  Framnäs - nytt badhus Ett nytt badhus planeras i Framnäs, öster om Vänermuseet. Information om projektet Lidköpings kommun planerar för ett nytt badhus i Framnäsområdet. En mötesplats för alla åldrar

  Lidköping växer / Projekt / Framnäs - nytt badhus

 • Lidköping växer
  Hovby verksamhetsområde

  Hovby verksamhetsområde Kommunen utreder Hovby som en plats för nya verksamheter. Information om projektet Området kring Hovby är i kommunens översiktliga planering utpekat för etablering av verksamheter. Ett verksamhetsområde i Hovby har med sitt

  Lidköping växer / Projekt / Hovby verksamhetsområde

 • Lidköping växer
  Järpås stationshus - Järnvägsgatan, Järpås

  Järpås stationshus - Järnvägsgatan, Järpås En ny detaljplan tas fram för att möjliggöra annan verksamhet i det gamla stationshuset i Järpås. Information om projektet Trafikverket avser sälja Järpås före detta stationshus. Sektor samhälle tar nu fram

  Lidköping växer / Projekt / Järpås stationshus - Järnvägsgatan, Järpås

 • Lidköping växer
  Kartåsen 1:1 - Gamla Götenevägen/ Vinningavägen

  Kartåsen 1:1 - Gamla Götenevägen/ Vinningavägen I västra Filsbäck planeras det för ny verksamhetsmark. Information om projektet Inom kommunen finns efterfrågan på planlagd mark för att etablera

  Lidköping växer / Projekt / Kartåsen 1:1 - Gamla Götenevägen/ Vinningavägen

 • Lidköping växer
  Kartåsen - väg 49/väg 44

  Kartåsen - väg 49/väg 44 På Kartåsen har det tillkommit ca 30 ha byggbar mark för handel, verksamheter, industri och drivmedelsförsäljning. Just nu pågår etappvis byggnation av gata och annan infrastruktur. Företag har möjlighet att reservera mark

  Lidköping växer / Projekt / Kartåsen - väg 49/väg 44

 • Lidköping växer
  Liden - Gamla Läckövägen

  Liden - Gamla Läckövägen En privat exploatör planerar att uppföra nya bostäder där Lidens handelsträdgård förut låg. Information om projektet Sektor samhälle har ett planuppdrag att pröva om marken där Liden, den numera rivna handelsträdgården, låg

  Lidköping växer / Projekt / Liden - Gamla Läckövägen

 • Lidköping växer
  Lindholmen 1:5, del av - Norra Kålland

  Lindholmen 1:5, del av - Norra Kålland Vid Hyllingssund planeras ett 20-tal nya tomter för småhus. Kort om projektet Vid Hyllingssund, norra Kålland, prövas nu om det är möjligt att bebygga ca 20

  Lidköping växer / Projekt / Lindholmen 1:5, del av - Norra Kålland

 • Lidköping växer
  Sjölunda Led 2:4 - Sjölundavägen

  Sjölunda Led 2:4 - Sjölundavägen Nya sjönära bostäder planeras i Sjölunda. Information om projektet Planområdet ligger i Sjölunda, cirka 5,5 kilometer norr om Lidköping centrum och omfattar del

  Lidköping växer / Projekt / Sjölunda Led 2:4 - Sjölundavägen

 • Lidköping växer
  Sothönan - Solhagsvägen/Lidåkersgatan

  Sothönan - Solhagsvägen/Lidåkersgatan Nytt flerbostadshus planeras i Lidåker vid den tidigare livsmedelsbutiken. Information om projektet Riksbyggen önskar ersätta befintlig butik

  Lidköping växer / Projekt / Sothönan - Solhagsvägen/Lidåkersgatan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: webb@lidkoping.se