Din sökning pågår gav 11 träffar

 • Lidköping växer
  Framnäs strandpark

  Framnäs strandpark Nu är det fritt fram till Framnäs strandpark för alla som längtat efter ett mer sjönära liv. Här välkomnas alla badsugna till en helt ny sandstrand. En vacker strandparksmiljö med bryggor och spångar bjuder in både unga som gamla

  Lidköping växer / Projekt / Framnäs strandpark

 • Lidköping växer
  Otterstads-Berg 2:26 m fl - Spiken

  Otterstads-Berg 2:26, Spiken Spiken utvecklas som besöksmål i ny detaljplan, med nya parkeringsplatser, ställplatser och tömningsstation. Information om projektet En ny detaljplan för Spiken har tagits fram. Planen innebär en utökning av befintlig

  Lidköping växer / Projekt / Otterstads-Berg 2:26 m fl - Spiken

 • Lidköping växer
  Rudenschöldskolan

  Rudenschöldskolan Rudenschöldskolan byggs om för att kunna ta emot 400 elever och personal år 2025. Planeringsskede En skolbyggnad med två våningar och träfasad Byggnaden kommer att gestaltas likt den befintliga huvudbyggnaden med skillnad att

  Lidköping växer / Projekt / Rudenschöldskolan

 • Lidköping växer
  Råda - Bräddegården

  Råda - Bräddegården Seniorbostäder byggs vid Bräddegården. Information om projektet Vid Bräddegården i Råda finns en ny detaljplan som möjliggör cirka 75 bostadslägenheter. Bostäderna är tänkta som så kallade seniorbostäder. Det kommunägda

  Lidköping växer / Projekt / Råda - Bräddegården

 • Lidköping växer
  Skyffeln 2 - Esplanaden/Lunnelidsvägen

  Skyffeln 2 - Esplanaden/Lunnelidsvägen Nya bostäder kommer att uppföras längs Esplanaden i kvarteret Skyffeln. En detaljplan i kvarteret Skyffeln längs Esplanaden har tagits fram och vunnit laga kraft den 7 juni, 2024. Detaljplanen gör det möjligt

  Lidköping växer / Projekt / Skyffeln 2 - Esplanaden/Lunnelidsvägen

 • Lidköping växer
  Skäran/Spettet - Esplanaden/Nonnens väg

  Skäran/Spettet - Esplanaden/Nonnens väg Längs Esplanaden finns möjligheten att uppföra två nya bostadskvarter i en ny detaljplan. Projektfakta Det finns en ny detaljplan för kvarteret Skäran och Spettet som ger möjlighet till en byggnation om upp

  Lidköping växer / Projekt / Skäran/Spettet - Esplanaden/Nonnens väg

 • Lidköping växer
  Trädgårdsbyn Vinninga - Varavägen/Maskrosvägen

  Trädgårdsbyn Vinninga - Varavägen/Maskrosvägen Ett nytt bostadskvarter växer fram i Vinninga. Information om projektet Trädgårdsbyn i Vinninga är ett nytt bostadsområde som nu byggs ut. Den nyligen antagna detaljplanen möjliggör för ett 70-tal nya

  Lidköping växer / Projekt / Trädgårdsbyn Vinninga - Varavägen/Maskrosvägen

 • Lidköping växer
  Östra hamnen - Etablera hamnverksamhet

  Östra hamnen - Etablera hamnverksamhet Kommunen är som markägare involverad i utbyggnaden av Östra hamnen för anpassning till framtida sjöfart. Information om projektet Storleken på fartyg som används för Vänersjöfarten har vuxit över tid och en

  Lidköping växer / Projekt / Östra hamnen - Etablera hamnverksamhet

 • Lidköping växer
  Östra hamnen - Utfyllnad

  Östra hamnen - Utfyllnad Kommunen skapar ny verksamhetsmark genom utfyllnad av östra hamnen. Information om projektet Projektet syftar till att skapa ny verksamhetsmark samt säkerställa och tillgängliggöra ett grönstråk längs med Vänerstranden.

  Lidköping växer / Projekt / Östra hamnen - Utfyllnad

 • Lidköping växer
  Askeslätt

  i samband med att de nya tomterna färdigställs, preliminärt hösten 2023. Färdigställda etapper är 2A, 2BC Idag pågår projektering av infrastruktur av etapp 2DE. Under vintern 2022/2023 inleds projektering

  Lidköping växer / Projekt / Askeslätt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: webb@lidkoping.se