Självservice inom förskola och fritidshem

Här kan du göra en ansökan om plats i förskola eller fritidshem, göra inkomständring och avsluta en placering. Har du fått erbjudande om plats kan du svara på erbjudandet här.

När och var det passar dig

Här uträttar du dina ärenden när och var det passar dig. På kontorstid, kvällar, helger, i din dator eller på din smartphone.

För barn 1-5 år kan du ansöka om plats i förskola samt vår dygnet-runt-öppna-verksamhet Gröna fyren. Ansökan kan göras nio månader innan du önskar placering. Det är bra om du ansöker i så god tid som möjligt. Barnet måste ha fyllt ett år när inskolningen ska börja.

För skolbarn 6-12 år kan du ansöka om plats i fritidshem samt vår dygnet-runt-öppna-verksamhet Gröna fyren.

Är barnet bosatt i annan kommun?

Om barnet eller någon av vårdnadshavarna är bosatt i annan kommun behöver du kontakta Lidköpings kommun innan du gör ansökan.

Är barnet är bosatt i annan kommun skriver du på ansökan (under extra information) om barnet kommer folkbokföras här i Lidköping vid önskad start eller inte. Om barnet inte kommer att folkbokföras i Lidköpings kommun, ange de särskilda skäl som gör att du söker plats här.

Byggnation av ny förskola på Majåker

Majåkers förskola ska rivas och ny förskola ska byggas på samma plats.

Under rivningstid och byggnation kommer Majåkers förskola att finnas i lokaler på Ågårdsområdet (befintliga förskolelokaler samt att det iordningställs lokaler på våning 2 i samma byggnad).

Under perioden 5 augusti 2024 till årsskiftet 26/27 välkomnar Majåkers förskola nya barn i samma omfattning som tidigare men då i lokaler på Ågårdsområdet.

Ny förskola beräknas stå klar januari 2027 och då flyttar hela verksamheten från Ågårdsområdet in i ny förskolebyggnad med befintlig personal.

Välj fliken med barnets namn när du kommer till ansökan.

Det startdatum som står angivet för ditt barn är ett preliminärt datum.

Förskolan kan ibland ha svårt att möta föräldrarnas önskemål om inskolningsstart, särskilt när många barn ska börja samtidigt. Förskolan kommer att ta kontakt med dig för mer information och för planering av inskolningen.

Schema och inkomst

I samband med inskolningen registerar du via appen, Vklass, de tider som kommer att gälla när inskolningen är klar. Vi behöver också uppgifter om hushållets inkomst för att kunna debitera rätt barnomsorgsavgift. Saknas inkomstuppgift blir vi tvungna att debitera högsta avgiften. Avgift betalas från första inskolningsdagen, alltså det datum som du och personalen kommit överens om. Inkomst registrerar du under fliken Inkomstuppgift.

Är du inte nöjd med den placering du fått?

Du kan ändå välja att tacka ja till platsen och sedan ansöka om omflyttning. Ditt barn börjar då på den förskola som du erbjudits och vistas där under en kortare eller längre period. Så snart det blir möjligt att tillgodose din önskan om omflyttning får du ett nytt erbjudande. Oftast frigörs inga platser under året utan först i augusti när de äldsta barnen slutar. Det är viktigt att du snarast ansöker om omflyttning under fliken Ansöka om förskola och fritidshem.

Här kan du tacka ja eller nej till erbjudande om barnomsorg

Om du tackar nej

Då behöver vi veta om du vill avstå från platsen och:

  1. inte stå kvar i kö.
  2. flytta fram önskad start till ett senare datum och i så fall vilket.
  3. stå kvar i kö till de alternativ du uppgett.

Schemat ligger till grund för verksamhetens planering. Därför är det viktigt att du löpande fyller på tider i barnets schema. Det är också viktigt att du respekterar de tider som du kommit överens om med personalen. Om du av någon orsak behöver ändra tiden med kort varsel måste du kontrollera det med personalen.

Registrera ditt omsorgsschema i appen Vklass eller följ länken nedan.

Appen Vklass

Vklass finns som app, som du hittar både i App Store och Googleplay. Du loggar in med BankID/Freja eID.

Här kan du registrera omsorgsschema, ändra e-post och telefonnummer och registrera kontaktpersoner. Du kan också anmäla sjukfrånvaro till skola, förskola och fritids.

Du gör frånvaroanmälen i appen Vklass.

Appen Vklass

Vklass finns som app, som du hittar både i App Store och Googleplay. Du loggar in med BankID/Freja eID.

Här kan du registrera omsorgsschema, ändra e-post och telefonnummer och registrera kontaktpersoner. Du kan också anmäla sjukfrånvaro till skola, förskola och fritids.

Är du sammanboende vill vi ha uppgifter även från den du är sammanboende med. Tänk på att ta med all skattepliktig inkomst. Varje gång din inkomst förändras är det viktigt att du meddelar detta via vår e-tjänst. Uppgifterna du lämnar kommer att kontrolleras mot Skatteverkets uppgifter. Det kan innebära att räkningsmottagaren krävs på retroaktiv betalning.

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda inkomst. Därför är det viktigt att du meddelar oss om det blir förändringar i hushållet som påverkar avgiften. Om ni flyttar isär eller om du blir sambo på nytt kontaktar du Lidköpings kommun.

I appen Vklass kan du under inställningar ändra din e-post och telefonnummer. Du kan även lägga till kontaktpersoner. Folkbokföringsadressen går inte att ändra. Den uppdateras automatiskt via Skatteverket.

Först väljer du månad och år. Sedan fyller du i familjens sammanlagda inkomst. Därefter fyller du i födelseår, månad och dag för de barn som avgift ska beräknas för. Fjärde barnet är avgiftsfritt.

Avgiftsnivå för maxtaxa 2024

Barn 1-5 år med plats i förskola

Barn 1

Barn 2

Barn 3

3 %

max 1688 kronor/månad

2 %

max 1125 kronor/månad

1 %

max 563 kronor/månad

Barn 6-12 år med plats i fritidshem

Barn 1

Barn 2

Barn 3

2 %

max 1125 kronor/månad

1 %

max 563 kronor/månad

1 %

max 563 kronor/månad

Uppsägningstiden är 30 dagar och räknas från den dag du registrerar den. Avgiften betalas som vanligt under uppsägningstiden.

I skolan används lärplattformen Vklass för dagligt pedagogisk och administrativt arbete. Där behandlas personuppgifter i form av elevens namn och personnummer, vårdnadshavarens namn och kontaktuppgifter, skola, klass och årskurs. Uppgifterna som används hämtas från vårt elevadministrativa system.

Dessutom behandlas uppgifter om frånvaro, schema, betyg, omdömen, ämnesmatriser som är kopplade till mål i de olika ämnena, studieplaner och skriftliga individuella utvecklingsplaner. Syfte med behandlingen är att följa upp elevernas kunskapsutveckling, sätta betyg och kommunikation mellan lärare, elev och vårdnadshavare.

Den lagliga grunden som används är allmänt intresse och myndighetsutövning.

Behandling av personuppgifter

Sektor bildning månar om din integritet och hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

För mer information om hur Sektor bildning hanterar dina personuppgifter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bildning@edu.lidkoping.se