Förberedelser

Finns det en detaljplan?

Beroende på var och vad du vill bygga gäller olika bestämmelser. I vissa fall finns det en detaljplan som visar mer exakt vad som får byggas på platsen. Om det inte finns någon detaljplan, behöver vi göra en bedömning utifrån platsens förutsättningar. Du kan söka på din adress och se om det finns en detaljplan på din fastighet. Detaljplanerna hittar du här. Du kan även kontakta oss för mer information.

Ta fram handlingar

Olika typer av byggnader eller åtgärder kräver olika handlingar. Du kan alltid kontakta oss på byggenheten för hjälp med vad du ska ha för handlingar.

Prata med dina grannar

Många gånger behöver vi kontakta dina grannar när vi fått in din ansökan. Det är en god idé och underlättar ofta processen om du pratar med dina grannar i ett tidigt skede.

Kontrollansvarig eller kontrollplan?

I alla ansökningar och anmälningar behövs en kontrollansvarig eller en kontrollplan. Den som är kontrollansvarig är din sakkunnige under projektet och ser till att bygget utförs enligt bygglovet, lagar och regler. Den som är kontrollansvarig måste vara certifierad. Det är bygglovshandläggaren som beslutar om kontrollansvarig krävs.

I enklare ärenden är du själv som sökande (byggherre) ansvarig för att åtgärden utförs korrekt. I ett enklare ärende ska du skicka in en så kallad kontrollplan med din ansökan eller anmälan. I kontrollplanen anger du själv de punkter som behöver kontrolleras. I e-tjänsten där du gör din ansökan eller anmälan Länk till annan webbplats. finner du exempel på kontrollplaner för olika projekt.

När startbesked har beviljats ska du, under arbetets gång, signera de olika kontrollpunkterna med datum och när arbetet är slutfört ska du skicka tillbaka kontrollplanen till oss, så att vi vet vad du har kontrollerat.”

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bygglov@lidkoping.se