Motionsspår och skidspår

Motion är en del av livet. Du kan cykla, gå till och från arbetet eller nyttja några av de kommunala och föreningsägda motionsspåren. Det finns många motionsspår i Lidköping.

Motionsspår Sjölunda

Sjölunda


Beskrivning av motionsspåret

Motionsspåret är belyst 06:00-08:00 och från mörker till klockan 22:00

Längd

1,3 km

Svårighetsgrad/Terräng


Parkering


Kollektivtrafik


Motionsspår Kållandsö

Kållandsö


Beskrivning av motionsspåret

Motionsspåret på Kållandsö utgår från Hagavallen. Spåret är grusbelagt.

Längd

1,3 km

Svårighetsgrad och terräng

Motionsspåret går i flack blandskogsmiljö.

Parkering

Parkering finns vid Hagavallen.

Kollektivtrafik

Buss 132 från centrala Lidköping mot Spiken - avstigning Hagavallen.

Motionsspår Råda

Råda


Beskrivning av motionsspåret

Motionsspåren i Råda utgår från Rådåsgården där det också finns tillgång till omklädningrum, dusch, bastu och toaletter.

Längd

2,5 km beslyst till kl 22:00, 5 km, 10 km

Svårighetsgrad och terräng

Alla motionsspår i Råda är kuperade.

Parkering

Parkering finns vid Rådåsgården, Råda kyrka samt Råda vy.

Kollektivtrafik

Buss 3 från centrala Lidköping - avstigning Råda kyrka

Motionsspår Dalängen

Dalängen


Beskrivning av motionsspåret

Motionsspåret vid Dalängen utgår från parkeringen vid Stenportsgatan/Timmervägen. Motionsspåret är grusbelagt och det finns parkbänkar utmed spåret.

Längd

2,5 km belyst till kl 22:00

Svårighetsgrad och terräng

Motionsspåret går i flack barrskogsmilljö.

Parkering

Parkering finns vid korsningen Stenportsgatan/Timmervägen.

Kollektivtrafik

Buss 4 från centrala Lidköping - avstigning Timmervägen. Följ Timmervägen mot Stenportsgatan.

Motionsspår Ågården

Ågården


Beskrivning av motionsspåret

Motionsspåret i Ågårdsskogen utgår från parkeringen vid Ågårdens vårdcentral. Det finns beslyst accessled från gång- och cykelvägen under ringleden. Spåren är grusbelagda och det finns flera parkbänkar utmed spåren.

Längd

1,7 km belyst 06:00-08:00 och till 22:00, 2,4 km

Svårighetsgrad och terräng

Motionsspåret går i flack barrskogsmiljö

Parkering

Parkering finns vid Ågårdsskogens vårdcentral, Sparbanken Lidköping Arena - du når spåret via undergången under ringleden.

Kollektivtrafik

Buss 2 från centrala Lidköping - avstigning Ågårdsskogens vårdcentral.

Motionsspår Kartåsen

Kartåsen


Beskrivning av motionsspåret

Motionsspåret i Kartåsskogen utgår från parkeringen vid Ridhuset. Det finns elbeslysta accesleder från Ljunghed och Majåker. Spåret är grusbelagt, både vid parkeringen och utmed spåret finns parkbänkar.

Längd

2,3 km belyst 06:00-08:00 och till kl 22:00.

Svårighetsgrad och terräng

Motionsspåret går i en flack barrskogsmiljö.

Parkering

Parkering finns ca 100 meter från avfarten från ringleden (väg 44) mot Ekestubben/Ridhuset.

Kollektivtrafik

Buss 1 fån centrala Lidköping - avstigning Härjevadsgatan. Genom undergången under väg 44 når du motionsspåret.

Motionsspår Vinninga

Vinninga


Beskrivning av motionsspåret

Motionsspåret kan nås från Gamla IP (gå över vägen och följ stigen), från infart från gamla Skaravägen och från byn (inga skyltar finns)

Längd

2,5 km belyst till kl 21:00

Svårighetsgrad och terräng

Motionsspåret går i kuperad skogsmiljö.

Parkering

Parkering finns vid Gamla IP och vid infart från gamla Skaravägen

Kollektivtrafik

Buss 200 från resecentrum avstigning Bärnagården gå över väg 184 in vid Skaraborgs hundarena följ stigen så kommer du in på spåret

Motionsspår Järpås

Järpås


Beskrivning av motionsspåret


Längd

2 km belyst 16:00-21:00

Svårighetsgrad och terräng


Parkering


Kollektivtrafik


Motionsspår Mellby

Mellby


Beskrivning av motionsspåret

Motionsspåret utgår från Mellbyvallen. Spåret är grusbelagt.

Längd

1,7 km belyst vardagar till kl 21:00

Svårighetsgrad och terräng

Motionsspåret går i skogsmiljö.

Parkering

Parkering finns vid Mellbyvallen.

Kollektivtrafik

Buss 1 från centrala Lidköping, avstigning vid Mellby Fyrkanten. 3 km till spårets start.

Motionsspår Tun 

Tun


Beskrivning av motionsspåret

Motionsspåret utgår från Tunets IP. Det finns en anslutningsväg till motionsspåret från Tuns samhälle. Spåret är grusbelagt.

Längd

2 km belyst vid behov

Svårighetsgrad och terräng

Motionsspåret går i en flack barrskogsmiljö.

Parkering

Parkering finns vid Tunets IP.

Kollektivtrafik

Buss 130 från centrala Lidköping mot Såtenäs, avstigning Tun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bildning@edu.lidkoping.se