Guide

Starta guide

Grannars medgivande vid byggnation av friggebod, mur, plank och skärmtak

Grannarna ska i vissa fall få ge sina synpunkter på det som ska byggas. Deras åsikter vägs in i den totala bedömningen.

Grannarna ska ges möjlighet till yttrande när det rör:

  • Ansökningar som avviker från detaljplanen.
  • Ansökningar för nybyggnad av hus eller större tillbyggnader av bostadshus utanför detaljplanerat område.
  • Grannar har också rätt att yttra sig när det gäller ändrad användning av mark eller hus som kräver bygglov.
  • Om friggebod, mur, plank eller skärmtak placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m måste grannarna ge sitt medgivande för att bygglov inte ska krävas.

Vanligtvis är det bygglovhandläggaren på kommunen som kontaktar grannarna som då får några veckor på sig att lämna sina synpunkter. Därefter tar miljö- och byggnämnden ställning till om grannarnas eventuella invändningar är så allvarliga att bygglov inte kan ges. I så fall kontaktas den som sökt bygglov för att han eller hon ska ha en möjlighet att ändra i ansökan.