Vår vision, mål och värdegrund

Kommunens vision är: Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun. Vi vill att Lidköping ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att besöka, bo och verka i. Vi vill också skapa det hållbara Lidköping. Därför har Lidköpings kommun beslutat att hållbar utveckling ska prägla all verksamhet och långsiktig planering. Det är dessutom viktigt för oss som jobbar i Lidköpings kommun att följa vår gemensamma värdegrund, läs mer om den längre ner på denna sida.

Strategiska mål

I styrkorten anges förtroendevaldas viljeinriktning för att nå visionen och färdriktningen av vad som ska prioriteras under de kommande åren.

Strategiska mål konkretiserar vägen till visionen:

 • Lidköping 2030 – Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 Lidköpingsbor.
 • Lidköping 2030 – Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.
 • Lidköping 2030 – Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete.

Målen i styrkort för 2024–2027 är fem till antalet och definierar vad som ska prioriteras under mandatperioden:

 • Hållbart, robust och anpassningsbart samhälle
 • Attraktiv stad och landsbygd
 • Tryggt, självständigt och utvecklande liv
 • Attrahera och utveckla nuvarande och framtida medarbetare
 • Nyskapande arbetssätt och effektiva processer

Vår värdegrund

Det är viktigt för oss som jobbar i Lidköpings kommun att följa vår gemensamma värdegrund. En tydlig och levande värdegrund ger oss vägledning för att nå våra mål och hjälper ledningen att styra och stötta oss.

Värdegrunden består av tre olika värderingar

 • Vi förbättrar och vågar testa nytt
 • Vi utvecklas tillsammans
 • Vi drivs av engagemang

Stödjande beteenden

Stödjande beteenden gör värdegrunden mer tydlig och praktisk. Man kan tänka sig att värdegrunden är den del av ett isberg som inte syns under ytan - medan de stödjande beteendena är det som uppfattas ovan ytan. Genom att följa dessa beteenden skapar vi en kvalitetskultur.

 • Vi involverar användaren när vi utvecklar våra arbetssätt
 • Vi uppmuntrar varandra att pröva nya arbetssätt
 • Vi gör det vi kommit överens om
 • Vi gör våra framsteg synliga
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se