Bidrag till folkbildningen

Fritids- och föreningsnämndens, Lidköpings kommun har beslutat att följa Västra Götalands Bildningsförbunds rekommenderade riktlinjer vid fördelning av bidrag till folkbildningen:

 • För att vara bidragsberättigad på lokal nivå ska den lokala studieförbundsenhetens riksorganisation vara mottagare av det statliga anslaget som fördelas av Folkbildningsrådet.
 • Innevarande års anslag beräknas på den genomsnittliga verksamheten under 2 år, med eftersläpning på ett år.
 • De anslagsgrundande verksamhetsformerna är studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturarrangemang.

Vid beräkningar används

Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet

 • unika deltagare
 • studietimmar
 • deltagare med funktionsnedsättning

Kulturarrangemang

 • antal kulturarrangemang

Anslaget fördelas enligt följande

 • 70 procent studiecirklar (50 procent deltagare 50 procentstudietimmar)
 • 10 procent annan folkbildningsverksamhet (50 procent deltagare 50 procent studietimmar)
 • 20 procent kulturarrangemang (antal kulturprogram)

För de studieförbund som är nya i kommunen sker infasning efter genomförd verksamhet efter samma princip som ovan. Infasningen sker under 2 år där man vid första utbetalningsåret erhåller 50 procent av anslaget och andra utbetalningsåret 100 procent.

Bidraget betalas ut senast 31 januari.

Inrapportering av verksamhet

Studieförbunden rapporterar föregående års verksamhet till kommunen senast 30 juni. Inrapporterad verksamhet ligger sedan till grund för nästkommande års utbetalning av kommunbidraget.

Verksamhetsplan för kommande år lämnas senast 15 december. Verksamhetsberättelse lämnas senast 30 juni.

Kultur och Fritid kallar till dialog med studieförbunden, tjänstemän och representanter från fritids- och föreningsnämnden i syfte att utveckla samarbete.

Bidrag för enstaka större kulturarrangemang, produktioner och programverksamhet

Studieförbund som arrangerar publik kulturell verksamhet har möjlighet att få bidrag för arrangemang som exempelvis teaterföreställningar, konserter eller festivaler.

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån följande kriterier

 • i vilken utsträckning arrangemangen bidrar till ett brett utbud av publika arrangemang,
 • i vilken utsträckning arrangemangen är nyskapande,
 • arrangemangens samhällsrelevans och lokalt publikt intresse.

Arrangemang som sker i samverkan mellan föreningar prioriteras. För arrangemang med inträde, där budgeten för arrangemanget är osäker, är det möjligt att ansöka om en förlustgaranti upp till ett beslutat belopp.

Om bidrag beviljas kan arrangemanget inte redovisas som ett kulturarrangemang i den rapportering som ligger till grund för beräkning av kommande bidrag.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se