Rehabilitering

Kommunrehab finns till för dig som har hemsjukvård i hemmet, deltar i daglig verksamhet eller bor i särskild boendeform. Inom Kommunrehab kan du få stöd av arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Vi hjälper dig även att få kontakt med en hjälpmedelstekniker.

Vår uppgift

Vår uppgift är att ge stöd till dig som har svårt att klara dina vardagsaktiviteter. Vi bedömer ditt behov av rehabilitering och genomför behandling, träning och hjälpmedelsutprovningar, ibland tillsammans med annan personal. Rehabiliteringen sker framförallt i det egna hemmet, men även på korttidsavdelning. Även du som är anhörig kan få råd och stöd av Kommunrehab.

Om du vill veta mer, vänd dig till:

Kommunrehab
E-post: rehab@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 13 54

Har du behov av att prova ett hjälpmedel? Via Kommunrehab kan du komma i kontakt med en förskrivare som bedömer ditt behov av hjälpmedlet. Förskrivaren kan sedan lämna ut hjälpmedlet till dig.

Kontakt

Kommunrehab
Telefon: 0510-77 13 54

Återlämning av hjälpmedel

På hjälpmedelsförrådet kan du lämna tillbaka hjälpmedel du inte har behov av.
Adress: Tallskogsvägen 2, Ågårdsskogens vårdcentrum, ÅVC, 531 51 Lidköping
Telefon: 0510-77 03 67
Öppettider: Måndagar kl. 13:00–16:00

Reparation av hjälpmedel

Om du behöver en reparation av ditt hjälpmedel kontaktar du:
Rehab, Ågårdsskogens vårdcentrum
Telefon: 0510-77 13 54

Du kan även kontakta Hjälpmedelscentralen i Skövde.
Telefon: 010-473 80 80.

För dig som vistas på korttidsenheten Galeasen och har rehabiliteringsbehov finns arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och rehabassistent tillgängliga.

Läs mer om Galeasen

Rehabilitering i hemmet

Kommunrehabs arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter stödjer dig i ditt hem. För kontakt med Kommunrehab, vänd dig till:

Lidköpings kommun
E-post: rehab@lidkoping.se
Telefon, växel: 0510-77 00 00.

Utökat stöd

I Lidköpings hemtjänstområden finns möjlighet att få extra stöd av sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut. Målsättningen är att du ska kunna leva så självständigt som möjligt. Vår rehabpersonal arbetar i team tillsammans med hemtjänstpersonal och distriktssköterskor. Teamet har kontinuerlig kontakt med biståndshandläggare.

Utökade rehabinsatser innebär bland annat:

  • mer träning och behandling för dig, av sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut
  • närmare samarbete med vårdpersonalen så att du kan nå dina individuella mål
  • förbättrat samarbete mellan sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, hemtjänstpersonal och distriktssköterska
  • ett aktiverande arbetssätt som genomsyrar allt hemtjänstarbete.

Vem kan få utökat stöd?

Det är till för dig som har behov av extra stöd i ditt hem. Arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut ska ha gjort bedömningen att du har behov av träning och/eller hjälpmedel.

Rehabilitering i äldreboende

För dig som bor på ett äldreboende och har behov av rehabilitering, finns arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter tillgängliga. För kontakt med Kommunrehab, vänd dig till:

Lidköpings kommun
Telefon, växel: 0510-77 00 00.

Närhälsan Rehabmottagning

Vid Ågårdsskogens vårdcentral, Tallskogsvägen 2. Telefon: 0510-48 89 80 eller ta kontakt med oss via vår sida på 1177.
Man kan även boka en tid för bedömning på plats eller digitalt via 1177 Länk till annan webbplats..

RehabCentrum

Fabriksgatan 4. Telefon: 0510-215 58, eller skicka e-post till reception@rehabcentrumlidkoping.se

Fysrehab

Fabriksgatan 4. Telefon: 0510-600 04, eller skicka e-post till info@fysrehab.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

 

Sidansvarig: