Barnkonventionen

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989 och godkändes av Sverige 1990. Det betyder att Sverige ska följa konventionen.

Barn och unga mellan 0-18 år

Oavsett om vi är en familj, myndighet, skola, förening lagstiftare och så vidare gäller konventionen som utgångspunkt när vi fattar beslut eller agerar i frågor som rör barn och unga mellan 0-18 år. Vi ska skydda, respektera och lyssna till barn och unga.

Du har rätt att vara med och bestämma

Vuxna som bestämmer om något som rör dig ska tänka på vad som är bäst för dig. Du har rätt att säga vad du tycker. Vuxna måste lyssna på hur du vill ha det innan de bestämmer.

Du har rätt att få hjälp om du har det svårt

Du har rätt att känna dig trygg och omtyckt. Ingen får gör dig illa, vare sig hemma, i skolan eller någon annanstans. Ingen får skada dig! Lever du i en familj där man slåss, dricker för mycket alkohol, använder droger. Blir du mobbad i skolan eller är det något annat som gör ditt liv svårt? Prata med någon vuxen du litar på, eller kanske skolsköterska, kurator, socialsekreterare eller lärare, de som jobbar har ett särskilt ansvar då barn behöver hjälp.

Du har rätt att känna dig trygg

Du har rätt till bra mat, rent vatten och annat du behöver för att du ska växa och må bra. Om du blir sjuk ska du få hjälp att bli frisk. Dina föräldrar ska ta hand om dig på ett bra, kärleksfullt, tryggt och respektfullt sätt. Klarar inte föräldrar av sitt ”jobb” som förälder, ska ditt land hjälpa dig.

Föräldrar ska få hjälp om man är utan lön, bostad, blir sjuk eller om det finns något annat som orsakar otrygghet för barnet.

Du har rätt till information, utbildning och kunskap

Du har rätt att få information om det gäller dig, du ska förstå informationen, det får inte vara för krångligt. Du har också rätt att veta vad som händer i världen, såsom nyheter och tidningar. Du har rätt att gå i skola och lära dig allt du behöver kunna när du är vuxen.

Du har rätt att vara med din familj

Du har rätt att till båda dina föräldrar, oavsett om de bor tillsammans eller åtskilda. Dina föräldrar ska ta hand om dig på ett bra, kärleksfullt, tryggt och respektfullt sätt. Klarar inte föräldrar av sitt ”jobb” som förälder, har du rätt till hjälp. Prata med någon vuxen du litar på, eller kanske skolsköterska, kurator, socialsekreterare eller lärare, de som jobbar har ett särskilt ansvar då barn behöver hjälp.

Du har rätt till lika värde

Du och alla andra barn ska respekteras. Det spelar ingen roll vad du har för familj, var du kommer ifrån, vad du tror på, om du är tjej eller kille, vem du blir kär i eller om du har någon funktionsnedsättning.

Du har rätt att tycka vad du vill

Du har rätt att tro på vilken religion du vill, du får bli kär i vem du vill, du får tycka om sommar eller vinter, blått eller rött, pizza eller hamburgare, det spelar ingen roll vad det gäller… du har rätt att tycka vad du vill. Vuxna ska lyssna på hur du vill ha det innan de bestämmer. De ska vara säkra på att deras beslut är det bästa för dig. Vuxna får inte låta barn ta farliga risker, de måste alltid se till att barnet är i säkerhet och trygghet.

Du har rätt att vara den du är

Ingen annan är som du. Du har rätt att vara den du är. Det är du som bestämmer över din kropp, dina känslor och dina tankar.

Du har rätt att må bra

Du har rätt att få vård och hjälp om du är sjuk eller skadar dig. Du har också rätt att känna dig glad och trygg. Ingen får göra dig illa! Ingen får utsätta dig för något farligt eller vara dum med mening.

Ingen får göra dig illa

Det är förbjudet i lag att slå barn. Vuxna ska skydda dig mot det som kan vara farligt. Om du blir illa behandlad har du rätt att få hjälp! Prata med någon vuxen du litar på, eller kanske skolsköterska, kurator, socialsekreterare eller lärare, de som jobbar har ett särskilt ansvar då barn behöver hjälp.

Du har rätt till fritid, lek, kultur och vila

Du har rätt att göra det du tycker är roligt på din fritid. Du kanske tycker om att sporta, måla eller rita, läsa, leka ensam eller med kompisar. Fritiden ska de dig nya krafter till nästa skoldag.

Att vara förälder är ett härligt, men också svårt jobb. Hur bär man sig år för att lyssna och respektera sitt barn samtidigt som gränser måste sättas? Barnet är helt beroende av dig som förälder. Under sin uppväxt skapar barnet sin person i samspel med andra. Hur bemöter du som förälder eller vuxen barnet? Hur får barnet tro på sig själv och sin förmåga?

I de tre korta filmerna nedan berörs några av de dilemman och vardagssituationer föräldrar kan ställas inför. Filmerna har producerats av barnombudsmannen (BO). Läs mer på BO:s hemsida. Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se