Checklista inför ansökan

En översiktskarta

I översiktskartan vill vi att du visar var din fastighet/arrendetomt är placerad i ett större sammanhang. Det ska vara antingen ett flygfoto eller en vanlig karta, gärna i skala 1:5000 eller 1:10.000. Översiktskartan ska visa placeringen din fastighet/arrendetomt.

Via Lantmäteriets "min karta" kan du söka på din adress eller fastighet och digitalt rita i kartan. Du kan också spara kartan som en PDF om du hellre vill skriva ut och rita för hand.

En situationsplan

I situationsplanen vill vi att du visar dina planerade åtgärder i en mer detaljerad karta. Det ska vara antingen ett flygfoto eller en vanlig karta, gärna i skala 1:400 eller 1:500. Situationsplanen ska visa var du har tänkt göra ändringar. Rita in dessa ändringar i kartan och glöm inte att ange mått och hur långt från befintlig byggnad/fastighetsgräns åtgärden planeras. Situationsplanen ska också visa din fastighetsgräns/arrendetomt.

Via Lantmäteriets "min karta" kan du söka på din adress eller fastighet och digitalt mäta och rita i kartan. Du kan också spara kartan som en PDF om du hellre vill skriva ut och rita för hand.

  • En situationsplan - en karta där det ansökan gäller är markerat med tydliga mått och total area – ska alltid bifogas. Som grund kan du använda ett kartutdrag som går att hämta via Lantmäteriet Länk till annan webbplats. alternativt kan du vända dig till kommunens Kontaktcenter, tefonnumer 0510-77 00 00

    På situationsplanen ritar eller markerar du tydligt in vad ansökan gäller. Om det till exempel gäller en brygga ska placering och storlek framgå tydligt. Förslag om att bygga eller ersätta byggnader ska markeras eller ritas in på rätt plats. Om du vill fälla träd ska trädens placering markeras.
  • Om du vill bygga eller bygga om en brygga ska du bifoga en konstruktionsritning. Det är en ritning som visar tekniken som bryggan kommer att byggas med samt hur den kommer att se ut när den är färdig. Bryggans höjd över vattenytan samt bredd och längd ska framgå, liksom hur bryggans landinfästning och eventuell förankring ute i vattnet ser ut. Vattendjupet vid stranden och längst ut på bryggan vid nocken ska också framgå. Ange tydligt vilken måttenhet som använts!

Övriga bilagor

Om du har ytterligare bilagor eller filer som rör ärendet kan det vara bra att bifoga dem. Det kan till exempel handla om foton, ritningar eller tidigare beslut om bygglov eller strandskyddsdispens.

Det är frivilligt att lägga till ytterligare bilagor men kan göra att handläggningsprocessen blir kortare.

  • Se till att ha bilagorna klara innan du startar e-tjänsten. Du kan visserligen spara det du gjort och fortsätta senare – men du vill förmodligen bli klar och kunna skicka ansökan direkt. Om dokumenten inte är digitala från början behöver du skanna in dem, gärna till pdf-format.
  • Om den som gör ansökan också ska betala för handläggningen av ansökan är det bara att kryssa i en ruta i e-tjänsten. Annars behöver du ha namn- och adressuppgifter, inklusive person- eller organisationsnummer, på den som ska få fakturan till hands.
  • Om du tänker bygga eller bygga om en huvud- eller komplementbyggnad (till exempel sjöbod, bastu) eller fälla träd behöver du förmodligen också söka bygglov eller göra en anmälan till bygglovenheten. Eftersom miljöenheten och bygglovenheten samordnar sina beslut bör du kontakta bygglovenheten samtidigt som du ansöker om strandskyddsdispens.
    Läs mer om bygglov och anmälan.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bygglov@lidkoping.se