Lediga tomter och tomtkö

Inom Lidköpings kommun finns det lediga tomter. Tomterna kan vara både kommunalt ägda och privat ägda.

Just nu finns det inga lediga tomter som är aktuella för tomtkösläpp.

När nya tomter planeras att släppas kommuniceras det till samtliga i tomtkön och informationen på hemsidan uppdateras.

Det finns lediga tomter utanför tätorten. Vissa av dem förmedlas via fastighetsmäklare. Bostada fastighetsmäklare - Antonio Yuksel Länk till annan webbplats.

Längre ner på sidan finns en länk till kartan över lediga småhustomter.

Anmälan till tomtkö

För att kunna få en kommunal tomt, måste du anmäla dig till tomtkön. Här kan du också se vilken plats du har i kön just nu samt välja att träda ur kön. Du betalar avgiften med hjälp av ditt bankkort eller swish. Du behöver ha mobilt bank-id.

Anmälan, avgift och registrering

 1. Anmälan till tomtkön får endast göras av fysiska personer. Sökande ska vara myndig och personligen bosätta sig på fastigheten.
 2. Personer som tilldelats och slutfört byggnation på kommunal tomt, har rätt att tidigast fem år efter att slutbesked utfärdats, på nytt gå med i den kommunala tomtkön.
 3. Anmälan sker digitalt via kommunens hemsida. I ansökan ska man ange vilka områden man är intresserad av.
 4. Sökanden ansvarar för att kommunen har rätt kontaktuppgifter. Adress- och namnändringar ska snarast anmälas till kommun@lidkoping.se.
 5. Endast en anmälan per gift/sammanboende par får lämnas. Vid äktenskapsskillnad eller då sammanboendet upphör får parterna själva bestämma vem som ska stå kvar i tomtkön. Om parterna inte kommer överens är det den som står som sökande som har rätten att stå kvar.
 6. I samband med anmälan betalas en registreringsavgift på 5 000 kr till kommunen.
 7. Som registreringsdatum till tomtkön räknas den dag då registreringsavgiften kommit kommunen tillhanda.
 8. Registreringsavgiften, 5 000 kr återbetalas i samband med att den sökande avregistreras från tomtkön. Avregistrering sker när: Sökanden själv begär det, sökanden erhållit tomt genom tomtkön eller om sökanden inte kan nås på grund av felaktiga kontaktuppgifter.

Fördelning och bokning av tomter

 1. Som allmänt villkor för tilldelning av tomt krävs att sökanden personligen avser bosätta sig på tomt för permanent boende.
 2. Information om nytt tomtsläpp kommuniceras i första hand via e-post.
 3. Fördelning av nya tomter sker i turordning efter registreringsdatum. Tomter som är kvar efter fördelning läggs ut på kommunens hemsida, som lediga. För lediga tomter gäller att den som anmäler intresse först får reservera tomten. Undantag: om flera anmäler sig samma dag gäller tomtköordningen.
 4. Köpekontrakt upprättas i samband med att man tackar ja till erbjuden tomt.
 5. Vid undertecknandet ska en handpenning på 10 % betalas in till kommunen.
 6. Kommunen har rätt att återta tomten om kompletta bygglovhandlingar inte har inkommit inom sex (6) månader från att köpekontrakt undertecknats.
 7. I samband med att bygglovets startbesked utfärdas ska resterande köpeskilling betalas.
 8. Kommunen har rätt att utkräva vite om köparen inte färdigställt ett enbostadshus inom två år från undertecknandet av köpekontrakt.
 9. Om särskilda skäl föreligger kan Samhällsbyggnadsnämnden besluta om avsteg från tomtköreglerna.

Lediga tomter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se