Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Det kan vara i form av utsläpp till mark, vatten eller luft, genom hantering av kemikalier eller avfall, eller som kan störa omgivningen genom till exempel buller eller lukt.

Miljöfarliga verksamhet regleras enligt lagen i miljöbalken. Mer information finns på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Tillstånd eller anmälan

Om du ska starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan. Miljöfarlig verksamhet delas in i fyra typer av anläggningar:

  • A-anläggningar är till exempel flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.
  • B-anläggningar är till exempel avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter. B-anläggningar tillståndsprövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.
  • C-anläggningar är till exempel bensinstationer och sjukhus. C-anläggningar anmäls till kommunen.
  • U-anläggningar behöver inte anmälas men kan ändå innebära miljöstörande verksamhet. Kommunen har tillsyn.

Anmälan till kommunen ska göras till Område miljö och hälsa.

E-tjänst

En e-tjänst för anmälan av miljöfarlig verksamhet är under utveckling.

Anmäl driftstörning

Har det inträffat en driftstörning eller olycka vid din miljöfarliga verksamhet? Då ska du omgående anmäla det till din tillsynsmyndighet. Det är viktigt att tillsynsmyndigheten informeras så snabbt som möjligt. Ytterligare skyddsåtgärder kan behöva vidtas direkt och allmänheten ska kunna få svar på eventuella frågor.

I ett akut skede och om behov finns ska ni först larma Räddningstjänsten på 112.

Så snart som möjligt efter detta ska ni meddela Område miljö och hälsa via telefon eller e-post, med preliminära uppgifter. Mer utförliga uppgifter kan lämnas i ett senare skede.

E-tjänst

En e-tjänst för anmälan av driftstörning är under utveckling.

Behöver ni rapportera till fler?

Observera att det även finns skyldighet att rapportera olyckor och störningar till andra myndigheter som till exempel Räddningstjänsten och Arbetsmiljöverket. Om verksamheten omfattas av lag om skydd mot olyckor (LSO), exempelvis Sevesoverksamheter, ska olyckor och störningar också rapporteras till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det kan även finnas skyldighet eller behov att rapportera till vattenverk, kommunalt avloppsreningsverk med flera.

Kontakt

Lidköping, Götene och Grästorps kommuner samarbetar inom Område miljö och hälsa. Tjänstemännen utgår ifrån Lidköping och du kan alltid ställa frågor eller komma i kontakt med en handläggare via Kontaktcenter i Lidköping:
E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: naringsliv@lidkoping.se