Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis avseende bland annat kommunfullmäktiges sammanträden, justerade protokoll, rösträkning i allmänna val och ändringar i detaljplaner.

Här hittar du kallelser och protokoll

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Protokoll revisionen 2024-03-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunrevisionen
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 7 timmar och 0 minuter)
 2. Kommunstyrelsen 2024-03-20 § 68
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  ParagraferOmedelbar justering § 68
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  SekreterareLinda Mattila
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 7 timmar och 0 minuter)
 3. Valnämnden 2024-03-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer§§ 10-18
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  SekreterareLinda Mattila
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 7 timmar och 0 minuter)
 4. Kommunfullmäktige 2024-03-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§§ 32-45
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  SekreterareLinda Mattila
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 7 timmar och 0 minuter)
 5. Detaljplan för Skyffeln 2 (Esplanaden 59) Lidköpings kommun
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  Dokument eller extern anslagstavlaBeslut KF 2024-03-25 33 Antagande av detaljplan för Skyffeln 2 Esplanaden 59.pdf Pdf, 180.3 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 7 timmar och 0 minuter)
 6. Detaljplan för del av Sannorna 6:1, hamnområdet, Lidköpings kommun
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  Dokument eller extern anslagstavlaBeslut KF 2024-03-25 34 Antagande av detaljplan för del av Sannorna 61 Hamnen.pdf Pdf, 121.8 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 7 timmar och 0 minuter)
 7. Välfärdsnämndens arbetsutskott 2024-04-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVälfärsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 35-56
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  SekreterareNämnd- och utredningssekreterare Elin Edgren
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 8. Kulturnämnd 2024-04-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKulturnämnden
  Paragrafer§§ 14-18
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  SekreterareSofie Klintefelt
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 9. Servicenämnden 2024-04-02
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansServicenämnden
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)

Överklaga beslut

Tillkännagivanden är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till förvaltningsrätten (laglighetsprövning).

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas, vilket eller vilka fel du tycker har gjorts samt ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress så att domstolen kan nå dig. Överklagandet ska lämnas till Förvaltningsrätten i Jönköping, Box 2201, 550 02 Jönköping.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Förvaltningsrätten ska upphäva ett överklagat beslut om:

 1. Det inte har tillkommit i laga ordning
 2. Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
 3. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 4. Beslutet strider mot lag eller annan författning
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se