Överförmyndare och god man

Kontakta Överförmyndare Västra Skaraborg

Överförmyndarnämnden i Lidköping ingår i organisationen Överförmyndare Västra Skaraborg tillsammans med Essunga, Grästorp, Götene, Skara, Karlsborg och Vara.

Vi söker gode män

Överförmyndare Västra Skaraborg söker personer som kan ta uppdrag som gode män och förvaltare.

För dig som är god man, förvaltare eller förmyndare

Information för dig som redan är förordnad god man, förvaltare eller förmyndare. Här hittar du även senaste uppdatering för antalet granskade årsräkningar.

Blanketter och e-tjänster för god man, förvaltare eller förmyndare

För dig som är god man, förvaltare eller förmyndare har vi samlat alla blanketter och e-tjänster i vår självserviceportal. Välj kategorin ”Överförmyndare och god man”.

Förmyndare

Barn under 18 år är underåriga och omyndiga. Ett omyndigt barn saknar som regel rättslig handlingsförmåga. Med rättslig handlingsförmåga menas att själv kunna företa rättshandlingar såsom att ingå avtal, sätta sig i skuld eller förvalta sin egendom.

God man för ensamkommande barn

Barn under 18 år som kommer ensamma till Sverige utan uppehållstillstånd behöver någon som företräder dem och ser till att de får en trygg tillvaro. Därför måste alla ensamkommande barn ha en god man som kan företräda dem.

Utbildning för ställföreträdare

Här hittar du som är ställföreträdare utbildningsfilmer och filer.

Om att vara god man och förvaltare

Som god man är du ställföreträdare för någon med nedsatt förmåga att företräda sig själv i olika situationer.

Se vår intervju med vår gode man Carina

Har du någonsin tänkt på hur det är att vara god man? Vad innebär det i praktiken?