Klimat 2030 - våra klimatlöften

Lidköpings kommun står bakom satsningen Klimat 2030. Tillsammans med de övriga kommunerna i Västra Götaland ska vi nu öka takten i klimatarbetet för att nå huvudmålet den västsvenska ekonomin ska bli fossiloberoende år 2030.

Klimat 2030, en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland, har tagit initiativ till satsningen Kommunernas klimatlöften.

Under 2022 deltog alla länets 49 kommuner i satsningen och under 2021 och 2022 genomförde kommunerna tillsammans klimatlöften som beräknas minska utsläppen med drygt 75 000 ton koldioxidekvivalenter – en helt unik prestation som vi nu hoppas kunna överträffa!

Från 2024 höjs ambitionerna, antalet löften och tiden för genomförande. Kommunernas klimatlöften består nu av 30 konkreta åtgärder som är beprövade och kan ge stor utsläppsminskning, inom områden där kommunen har rådighet.

Kommunstyrelsen i Lidköping har beslutat att anta löfte 1-11, 13-14, 16-17, 20- 21 och 23-30 under mandatperioden 2024–2026. Mer information om klimatlöftena finns på klimat2030.se Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se