Strandskydd

Strandskyddet är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Vid Vänern råder utökat strandskydd på 300 meter från strandlinjen, upp mot land och ut i vattnet. Längs vissa vattendrag och dammar i kommunen råder strandskydd på 100 meter.

Visste du att?

Strandskydd finns i hela Sverige och syftar till att långsiktigt

 • trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och,
 • bevara goda livsvillkor för djur och växtlivet på land och i vatten.

Här kan du läsa om vad du får göra inom strandskyddat område och hur du kan ansöka om dispens. Här hittar du också en länk till en webbutbildning om strandskydd.

Varför behövs strandkydd och vad behöver du tänka på?

 • Strandskydd är till för att ge alla människor tillgång till stränderna, och för att bevara förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.
 • Du får inte göra åtgärder som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas vid stranden genom att utvidga din privata hemfridszon. Du får inte heller försämra levnadsförhållanden för växter och djur.
 • Du måste ansöka om dispens från strandskyddet om du ska bygga eller göra åtgärder som kan påverka strandskyddets syften. Det krävs exempelvis dispens för att göra en tillbyggnad, bygga en brygga, gäststuga, växthus eller förråd.
 • Vid Vänern råder utökat strandskydd 300 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. Vid vissa vattendrag och dammar är strandskyddet 100 meter.
 • Om du ska köpa en fastighet inom strandskyddsområde finns det saker du behöver kontrollera och ta reda på. Försäljningsannonser för fastigheter kan vilseleda en köpare genom formuleringar så som ”privat tillgång till strand” eller ”privat brygga” där stranden och bryggan ligger utanför fastigheten eller fastighetens hemfridszon. Länsstyrelsen ger dig råd om vad du bör tänka på.
 • Ta reda på om din fastighet ligger inom ett område där strandskyddet gäller via webbkartan. I så fall krävs förmodligen dispens från skyddsbestämmelserna. Kartan finns här på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats. Om du är osäker om vad som gäller är du välkommen att kontakta oss.
 • För att få dispens från strandskyddet får den planerade åtgärden inte försämra för friluftslivet eller för växt- och djurlivet. Du måste också ha särskilda skäl, enligt Miljöbalken. Länk till annan webbplats.
 • Om du planerar att utföra åtgärder i vattnet kan du också behöva tillstånd för vattenverksamhet Länk till annan webbplats.. Kontakta i så fall länsstyrelsen.

Om du vill ansöka om strandskyddsdispens

Det går smidigt att ansöka om strandskyddsdispens med vår e-tjänst. Då får du vägledning steg för steg och hjälp att få med alla uppgifter. Din ansökan med bilagor kommer också att finnas sparad digitalt både hos dig och hos kommunens handläggare.

Läs igenom checklistan här noggrant, så blir det lätt att göra rätt när du ansöker!

Vad händer sen?

 • En handläggare tilldelas din ansökan och återkommer om den behöver kompletteras. Eventuellt gör handläggaren också ett platsbesök. Därefter fattas beslut av miljö- och byggnadsnämnden.
 • Kommunen tar ut en avgift mellan 3 295 – 13 179 kr per dispensbeslut, enligt fastställd taxa för prövning. Avgiften tas även ut för ansökningar som avslås.
 • Om en dispens beviljas kan beslutet innehålla vissa villkor, till exempel om hur stor tomtplatsen får vara, att du måste markera din tomtplats ned mot vattnet eller att åtgärden inte får utföras under en viss tidsperiod med hänsyn till växt- och djurliv.
 • När beslutet är taget skickas det till dig och samtidigt till länsstyrelsen i Västra Götalands län. Länsstyrelsen har rätt att ändra beslutet, så kallad överprövning.
 • Om du ställer dig emot beslutet kan du överklaga det. Även vissa ideella organisationer som bevaka syftena med strandskyddet kan överklaga. När länsstyrelsen har beslutat om att inte överpröva har du möjlighet att överklaga beslutet.
 • Du kan inte påbörja den planerade åtgärden förrän beslutet har vunnit laga kraft, alltså när länsstyrelsen meddelat att de inte ska överpröva ärendet. Beslutar länsstyrelsen att överpröva ärendet måste du vänta tills de lämnat besked om beslut.
 • Om beslutet inte överklagas eller tas in för överprövning vinner det laga kraft när överklagandetiden gått ut. Om beslutet överklagas vinner det laga kraft när högre instanser har beslutet och överklagandetiden där har gått ut.
 • Du måste påbörja den planerade åtgärden inom två år och avsluta arbetet inom fem år efter att beslutet vunnit laga kraft. Annars behöver du ansöka om dispens på nytt.

Relaterad information

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bygglov@lidkoping.se