Husutstakning och lägeskontroll

Husutstakning innebär att husets läge märks ut så att det sedan hamnar på rätt ställe enligt det beviljade bygglovet. Husutstakning får ske först efter att byggherren fått startbesked.

Utstakning ska utföras av personal med mätteknisk kompetens. Mät- och kartenheten erbjuder denna tjänst för att säkerställa byggnadens läge på fastigheten. Normalt är det byggnadens fasadmått som stakas ut. Om något annat önskas så måste det framföras på det tekniska samrådet. Utstakning sker endast av byggnadens yttre konstruktion.

Utsättning

Enligt 10 kap 26 § i Plan- o Bygglagen är Miljö- och byggnämnden skyldig att stå till tjänst med utsättning av byggnad eller anläggning. Utsättningen utförs enligt situationsplanen för att byggnad eller anläggning ska hamna i rätt läge i förhållande till fastighetsgränser och övrig byggnation. Beställningen ska göras i god tid.

Startbesked

Startbesked måste ha lämnats innan grov- eller finutstakning sker. Startbeskedet är en del av bygglovet.

Utstakning av byggnad

Grovutstakning

Grovutstakning sker innan schaktning påbörjas och innebär att käppar sätts ut i den blivande byggnadens hörn. Höjdfix sättes ut enligt önskemål.

Finutstakning

Finutstakning sker efter schaktning, men innan arbetet påbörjas, och innebär att trådar spänns upp i blivande husliv. Innan finutstakning kan utföras sätter beställaren/byggherren upp profiler (ställningar) i anslutning till byggnadens hörn.

Dessa profiler* ska ha god stabilitet för att utförandet ska ske med så stor noggrannhet som möjligt. Beställaren/byggherren tillhandahåller även profiltråd samt spik.

* Lämplig dimension profilvirke, stolpar 45×95 mm, brädor 22×95 mm.

Vi ansvarar för att:

  • koordinattolkning utförs utifrån situationsplan och måttsatta ritningar enligt bygglov.
  • erforderliga överbestämningar utförs.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bygglov@lidkoping.se