Boende för dig med psykisk funktionsnedsättning

Vårt stödboende är till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Här får du stöd i vardagen och möjlighet att umgås med andra som bor hos oss. Vi ser till dina unika behov och stödjer dig att utvecklas och pröva på nya saker.

Vi erbjuder dig:

  • stöd i praktiska vardagssituationer
  • stöd i samspelet med vänner, arbetskamrater och anhöriga
  • stöd vid personliga frågor och funderingar eller i svåra situationer
  • stöd att skapa ett eget hem
  • stöd till fritidsaktiviteter utifrån dina intressen
  • stöd med kontakter ute i samhället

Vi arbetar ständigt för att skapa goda relationer till anhöriga, gode män, kontaktpersoner och andra närstående. Vi samarbetar också med daglig verksamhet. Vi ser till dig som individ och ger dig personlig omvårdnad. Tillsammans med dig sätter vi upp mål så att du kan utvecklas och pröva på nya saker. Du tar eget ansvar och får samtidigt hjälp av oss. Du erbjuds en egen kontaktman i vår personalgrupp. Din kontaktman ser till att du får det stöd du behöver. Vi arrangerar också brukarråd som ett sätt att öka medbestämmandet för dig som bor hos oss.

Karpen

Hos oss är vi elva boendestödjare med gymnasial utbildning inom omvårdnad och psykiatri. Personalgruppen får pedagogisk handledning och deltar kontinuerligt i fortbildning. Boendet är bemannat dygnet runt.
Telefon: 0510-77 13 26

Vallgatan

Hos oss är vi sju boendestödjare med gymnasial utbildning inom omvårdnad och psykiatri. Personalgruppen får pedagogisk handledning och deltar kontinuerligt i fortbildning. Nattetid får vi hjälp av kommunens nattlag.
Telefon: 0510-77 14 63

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se