Landsbygdsråd på Kållandsö 2 maj

Till detta första Kållandsöråd hade vi identifierat teman Vägar och infrastruktur, friluftsliv och trygghet.

Friluftsliv

Maria Hedén Sturesson, fritidschef och Anna Gunnarsson utvecklingsledare på Kultur- och fritidsförvaltningen inledde med att presentera och bjuda in till dialog kring det kommande friluftsprogrammet.

”Friluftsliv är vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling.”

Sveriges friluftsmål är:

Tillgänglig natur för alla, skyddade områden som resurs för friluftslivet, starkt engagemang och samverkan, allemansrätten, tillgång till natur för friluftsliv, attraktiv tätortsnära natur, hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling, ett rikt friluftsliv i skolan, friluftsliv för god folkhälsa, god kunskap om friluftsliv.

Lidköpingsbornas vanor

70% motionerar t ex promenader, joggar, cyklar, stavgång, motionssim - på egen hand varje vecka.

30% utövar natur- och friluftsliv, t ex vandrar, paddlar, tittar på fåglar, campar varje vecka

50% gör detta varje månad.

Varför har kommunen nu dragit igång arbetet med kommunal friluftslivsplanering? Jo för att säkra tillgång, tillgänglighet och kvalitet och att skapa en politisk viljeinriktning för friluftslivet för fortsatt utveckling, men även för att ha underlag i kommunal planering.

Kontakt för frågor och synpunkter

Maria.hedensturesson@lidkoping.se

Anna.gunnarsson@lidkoping.se

Frågor:

Fråga: Den ökade outdoorturismen ställer krav på infrastrukturen i skärgården med toaletter och ev övernattning. Behov av att ha platser med eldstäder, toa - vill styra turisterna så de inte stör. Kajakpaddlingen ökar men även båtturismen. Toa är ett problem. Hur tänker kommunen?

Svar: Detta är en del av friluftslivsprogrammet, tar gärna in mer detaljerad information om vilka platser ni ser är viktigast att få till eldstäder och toaletter på. Kultur & Fritid kommer att genomföra en enkät för att få in mer kunskap i arbetet med friluftslivsprogrammet. I enkäten kommer man att kunna markera platser i en karta och tala om vad ni vill ha eller hur platsen behöver utvecklas. I nästa skede får då kommunen ta ställning till behov och önskemål.

Fråga: Hur tänker kommunen kring att röja vassrännor för kajakpaddling.

Svar: Vi vill gärna veta mer. Vilka vassrännor pratar vi om? Länsstyrelsen bör nog kopplas in då det är ett ingrepp i naturen.

Fråga: Utredning från Biosfär låg till grund för de vandringsleder som Kållandsöföreningen gjort. Har Svar: kommunen med den utredningen i sitt arbete för friluftslivet på Kållandsö.

Svar: Vi ska i vår kartläggning titta på den, nytt för oss att denna finns.

Fråga: Satsa på Krakarna - utveckla skärgården, skapa Ekonomisk hållbarhet i detta för besöksnäringsföretagen.

Svar: Här behöver vi kolla vidare på, strandskydd etc gäller.

Krakarna är ju ett kulturhistoriskt inslag i skärgården, om det ska användas för boende blir det hus för uthyrning …

Fråga: Fartbegränsningar - kustbevakning vid fint väder? Finns det dialog mellan kommunen och kustbevakningen?

Svar: Nej, kommunen har ingen dialog kring frågan idag vad vi känner till. Vi hänvisar till kustbevakningen som ansvarig för sjötrafikövervakningen.

Fråga: Badplats i spiken. Kan man göra en kommunal badplats?

Svar: Var kommunen behöver ha badplatser kommer vara med i programmet. Fått in från flera att det finns behov på just Spiken så det tar vi med oss.

Förknippat med kostnad så det behöver finnas en dialog kring detta med politik.

Fråga: Nya vandringsleder – skötselavtalen, hur ligger det till?

Vem är det man ska prata med när det gäller leder? Kan kommunen skapa ”en väg in” i dessa frågor?

Svar: En väg in är via friluftslivsrådet där finns Service, Samhällsbyggnad och Kultur & Fritid. Ev ett extern friluftslivsråd och en strateg.

Kontakt: Maria.hedensturesson@lidkoping.se

Fråga: Lekplats i Spiken. Säsongsbetonat, väldigt tryck på sommaren. Finns bara en lekplats i Otterstad? Skulle finnas behov av en för besökare!

Svar: Önskemålet har meddelats Service som ansvariga för lekplatser i kommunen. Dock så har detkommit in flera önskemål om lekplats i Spiken då vi hade detaljplanen på samråd, även tidigare. Det är inte en del av detaljplanen. Detta får hanteras inom den lekplatsutredning som görs/finns (?)

Fråga: På udden Alevass i på östra sidan utanför Spikens Båtsälskaps brygga på den samma, som är kommunens mark och område, skulle jag vilja se att kommunen per omgående gjorde följande insatts på den där befintliga badplatsen.

I dag är det svårtillgängligt för äldre och handikappade att ta sig ut sista biten, ca 50-60m till udden och den nu befintliga badbryggan som finns där.

Kommunen borde kunna göra en landgång ca 2 meter bred av tex tryckat virke, ut till badbryggan. kanske med en breddad del som fikaplats på berget, av samma konstruktion och virke.

Udden och badplatsen är mycket frekventerad under vår och sommartid och en klar turistattraktion som borde förbättras, för att höja besöks kvalitén på den samma, och ett lyft för hela turistdelen på Kållandsö och Lidköping.

Svar: Var kommunen behöver ha badplatser kommer vara med i programmet. Fått in från flera att det finns behov på just Spiken så det tar vi med oss.

Förknippat med kostnad så det behöver finnas en dialog kring detta med politik.

Fråga: Det finns en markägare längs biosfärsleden som inte blivit kontaktad.

Svar: Vi har en kontakt med personen och håller på att titta på frågan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: naringsliv@lidkoping.se