Frågor del 3

Trygghet Lidköping med trygghetssamordnare Dag Stulen och kommunpolis Anders Johansson

EST arbetet
(EST: Effektiv Samordning för Trygghet)

Samverkan för ökad trygghet

Lidköpings kommun och lokalpolisområdet, Västra Skaraborg har ingått en samverkansöverenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Överenskommelsen sträcker sig mellan 2020-2023 och syftar till att utveckla samarbetet mellan parterna med ett gemensamt mål att minska brottsligheten och öka tryggheten inom Lidköpings kommun.

En central del av överenskommelsen är Medborgarlöftet, som beskriver vad Polisen, kommunen och andra samverkanspartners lovar att åstadkomma tillsammans. Medborgarlöftet följs upp årligen. Medborgardialoger ligger till grund för medborgarlöftet som handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, minska brottslighet och öka tryggheten i ett område.

Kommunen har i några år arbetat med ett koncept som heter EST, EST står för effektiv samordning och trygghet. Har varit två insatsområde i tätorten under den här tiden. Margretelund och vid Sockerbruket. Samordningsmöten var fjortonde dag. Har velat göra en digitala inrapportering. Positiv med detta är att man kan göra analyser och se på trender på ett annat sätt. Det har tagits fram en app som kan användas i trygghetsarbetet. Kopplat till kommunens befintliga app för felanmälan. I den nya appen ska man kunna rapportera in tex orosområden, skadegörelse mm.

EST kommunövergripande

Dag och Anders vill även sprida arbetssättet till landsbygden där man efterfrågar mer dialog med folket i landsbygdsområdena. De vill skapa en tydligare översyn av vad som händer som skapar otrygghet. Där är EST appen ett verktyg. Till appen vill man knyta personer som kan rapportera in saker som händer i närområdet.

EST appen

  • Digital inrapportering
  • Tid, plats, typ av händelse, ev bild/film kan rapporteras in
  • Får en bild över händelser i alla delar av kommunen
  • Ersätter inte en polisanmälan
  • Statistik och uppföljning blir lättare
  • Ökar samverkan
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: naringsliv@lidkoping.se