Fortsatt ökande betyg för Lidköpings kommuns näringslivsarbete

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en undersökning där man mäter näringslivsklimatet bland Sveriges 290 kommuner. Det är frågor till företagare om hur man upplever bemötande och service från kommunen som ligger till grund för undersökningen. I maj respektive september offentliggörs resultatet. Idag blev det sammanfattande betyget offentligt och det visar en ökning från 2023 års betyg på 3,16 till 3,34 för 2024.

Den positiva trenden fortsätter

Det känns så bra att vi ser en fortsatt positiv trend i vårt resultat!  Det är ett kvitto på att vårt fokus på att förbättra dialog och samverkan med näringslivet fungerar allt bättre, säger Anna Sundbom, chef för Område näringsliv i Lidköpings kommun.

Målet för Lidköpings kommun är att nå ett betyg på 4.0. Genomsnittet för Sverige är 3,47 i årets undersökning och maximalt kan man nå 6.0.

Nu vässar vi oss ytterligare och vi tror mycket på vår satsning på arbete med talangattraktion och platsvarumärke för att bli en ännu attraktivare plats för utveckling, kompetensförsörjning och nya etableringar. Vi ser ju nu att ekonomi i Sverige är på återhämtning och tror att vi kommer se en ökad tillväxt och efterfrågan framöver, säger Anna Sundbom.

Betyget som släppts nu är en del i Svenskt Näringslivs kommunikation kring frågan och under hösten offentliggör man även på vilken plats i rankinglistan respektive kommun befinner sig. Lidköpings kommun klättrade 2023, 52 placeringar och tog sig upp till plats 220.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: naringsliv@lidkoping.se