Positiv framtidstro när Lidköping och Lusaka
möttes för klimat- och hållbarhetskonferens

Lidköpings kommun och City of Lusaka träffades för en klimat- och hållbarhetskonferens i Lidköping 20–23 maj. Utbyte av erfarenhet är en viktig del i arbetet med att minska vår miljöpåverkan och främja övergången till klimatvänligt och inkluderande samhälle.

Vid konferensen besökte deltagarna Assar Industrial Innovation Arena i Skövde, där cirkulär och hållbar innovation stod i fokus.

Vid konferensen besökte deltagarna Assar Industrial Innovation Arena i Skövde, där cirkulär och hållbar innovation stod i fokus.

Lidköpings klimat- och energiplan stod på agendan

Samarbetet mellan kommunerna omfattar cirkulär ekonomi, delaktighet och stadsutveckling kopplat till gröna områden och vatten. Diskussionerna kretsade kring hur kommunerna kan främja klimatdemokrati med fokus på ungas delaktighet. Stadsnära lantgård lyftes fram som en viktig plats för kunskap om natur, djur och biologisk mångfald. Delegationen från Lusaka bidrog också med värdefull input till Lidköpings kommuns energi- och klimatplan.

Klimatet i fokus vid stadsutveckling

Vid studiebesök till Framnäs strandpromenad och Lockörns vadarstrand fick deltagarna insikt i det nya stadsutvecklingsområdet och de miljö- och klimatanpassningar som sker parallellt. Nedslag gjordes vid hamnverksamheten, reningsverket, strandparken och kompensationsområdet i Tofta.

Lidköping och Lusaka arbetar med många liknande frågor och processer vid stadsutveckling och klimatanpassning. Det är ett viktigt område att samverka inom och tillsammans kan vi utveckla system och metoder för att uppnå en hållbar samhällsutveckling på en lokal och global nivå, säger Ronnie Hollsten projektledare för Framnäs strandpark.

Vid studiebesök till Framnäs strandpromenad berättar projektledare Ronnie Hollsten om det nya stadsutvecklingsområdet.

Vid studiebesök till Framnäs strandpromenad berättar projektledare Ronnie Hollsten om det nya stadsutvecklingsområdet.

Koncept för branschkluster går på export

Deltagarna från Lusaka uttryckte intresse för hur Lidköping genom branschkluster samverkar mellan kommun, företag och organisationer för att främja innovation och nå längre i att minska det gemensamma klimatavtrycket.

Deltagarna reflekterade kring hur klustret arbetar utifrån cirkulära modeller och samarbetar för att till exempel minska avfall. Vi är stolta över att livsmedelsklustret i Skaraborg får stå modell och får internationell spridning, säger Inger Rydén affärsutvecklare på område näringsliv.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se