Din sökning demokratiochpolitik gav 12 träffar

 • Författningssamling, styrande dokument

  Författningssamling, styrande dokument Strategisk plan och budget för Lidköpings kommun är det viktigaste styrdokumentet för kommunens nämnder och bolag. Det finns fler styrdokument som har beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

  Lidköpings kommun / Kommun och politik / Författningssamling, styrande dokument

 • Lokal demokratiutveckling

  Lokal demokratiutveckling Lidköpings kommun har i kommunfullmäktiges styrkort för dialogbaserad styrning gjort klart att deltagardemokratin ska vara vägledande i synen på medborgarskapets delaktighet och inflytande i den politiska processen.

  Lidköpings kommun / Kommun och politik / Politik och beslut / Lokal demokratiutveckling

 • Barnkonventionen

  Barnkonventionen Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989 och godkändes av Sverige 1990. Det betyder att Sverige ska följa konventionen. Barn och unga mellan 0-18 år Oavsett om vi är en familj, myndighet, skola, förening lagstiftare och

  Lidköpings kommun / Kommun och politik / Politik och beslut / Barnkonventionen

 • Kallelser och protokoll

  Kallelser och protokoll Här hittar du kallelser och protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder samt några av kommunens bolag. Varje justerat protokoll anslås också på kommunens officiella digitala anslagstavla . Anslaget är ett

  Lidköpings kommun / Kommun och politik / Politik och beslut / Kallelser och protokoll

 • Du har den högsta makten

  Du har den högsta makten Den högsta makten har du som bor i Lidköpings kommun. Det är du som i de allmänna valen röstar på den som du vill ska bli förtroendevald politiker i kommunfullmäktige. Mandatfördeling i kommunfullmäktige 2022-2026 Parti

  Lidköpings kommun / Kommun och politik / Politik och beslut / Du har den högsta makten

 • Pressinformation och presskontakt

  Pressinformation och presskontakt Är du journalist och har frågor till oss så hjälper dig vårt Kontaktcenter att komma i kontakt med rätt person inom kommunens verksamhet. Telefonnummer: 0510-77 00 00 Det finns också ett pressnummer som har företräde

  Lidköpings kommun / Kommun och politik / Pressinformation och presskontakt

 • Kommunalråd

  Kommunalråd I Lidköping finns tre valda politiker, kommunalråd, som tillsammans leder det politiska arbetet i kommunen. Bertil Jonsson (M) är kommunstyrelsens ordförande och leder kommunstyrelsens arbete. Pär Johnson (L) är 1:e vice ordförande i

  Lidköpings kommun / Kommun och politik / Politik och beslut / Kommunalråd

 • Styrelser och nämnder

  Styrelser och nämnder Kommunfullmäktige utser de styrelser och nämnder som behövs för att utföra kommunens uppgifter och vilka ledamöter som ska ingå. Nämndernas ansvar Nämnderna ansvarar för förvaltning och verkställande av kommunfullmäktiges beslut

  Lidköpings kommun / Kommun och politik / Politik och beslut / Styrelser och nämnder

 • Anslagstavla

  Anslagstavla På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis avseende bland annat kommunfullmäktiges sammanträden, justerade protokoll, rösträkning i allmänna val och ändringar i detaljplaner. Här hittar du kallelser och

  Lidköpings kommun / Kommun och politik / Politik och beslut / Anslagstavla

 • Kommunens revisorer

  Kommunens revisorer Inför varje mandatperiod väljer kommunfullmäktige i Lidköping nio revisorer. Dessa revisorer ska granska kommunens verksamhet. I sitt granskningsarbete har revisorerna hjälp av sakkunniga biträden Uppgift Revisorerna väljs ur de

  Lidköpings kommun / Kommun och politik / Politik och beslut / Kommunens revisorer

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: webb@lidkoping.se