Din sökning tags.analyzed:bygglov gav 4 träffar

 • Lediga tomter och tomtkö

  att återta tomten om kompletta bygglovhandlingar inte har inkommit inom sex (6) månader från att köpekontrakt undertecknats. I samband med att bygglovets startbesked utfärdas ska resterande köpeskilling

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Lediga tomter och tomtkö

 • Privata lediga tomter

  Privata lediga tomter Nedanstående tomter är privata och fristående från den kommunala tomtkön. Det finns inte någon turordning och inte heller någon avgift. Köparen tar själv kontakt med säljaren. Säljare och köpare diskuterar själva

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Privata lediga tomter

 • Översiktsplanen

  innehållet också av politiska beslut i form av visioner, mål, handlingsprogram och liknande på nationell, regional och lokal nivå. Översiktsplan – detaljplan – bygglov Översiktsplanen , som i stora drag visar

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Samhällsbyggnad och detaljplanering / Översiktsplanen

 • Gällande översiktsplan

  Gällande översiktsplan En översiktsplan ska visa hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas eller bevaras. Översiktsplanen omfattar hela kommunen. I sin översiktsplan redovisar kommunen ett vägval och planen är därför ett viktigt strategiskt

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Samhällsbyggnad och detaljplanering / Översiktsplanen / Gällande översiktsplan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

 

Sidansvarig: