Stadsutvecklingsplanen antagen i kommunfullmäktige

I går kväll beslutade kommunfullmäktige att anta Stadsutvecklingsplanen – en fördjupad översiktsplan för staden Lidköping! Du kan se planen här: www.lidkoping.se/stadsutvecklingsplan Länk till annan webbplats.

Planen utgår från visionen "En välkomnande och hållbar kommun" och tar sikte mot år 2050. Den ger ramarna och är vägledande för kommande detaljplaner samt investeringar i offentliga miljöer, verksamheter och infrastruktur. Det är den långsiktiga politiska viljan för Lidköpings bevarande, utveckling och förädling.

Samhällsbyggnadsnämnden har haft ansvaret att ta fram planen, ett arbete som pågått sedan hösten 2018.

- Det känns bra att vi nu har en fördjupad översiktsplan som så tydligt visar vägen framåt. Den är tydlig med hur vi vill att staden ska ges möjlighet att växa på ett hållbart sätt. Stadsutvecklingsplanen tar sikte på framtiden, säger Gustav Edvinsson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se