Din sökning planering gav 19 träffar

 • Stadsutvecklingsplanen antagen i kommunfullmäktige

  Stadsutvecklingsplanen antagen i kommunfullmäktige I går kväll beslutade kommunfullmäktige att anta Stadsutvecklingsplanen – en fördjupad översiktsplan för staden Lidköping! Du kan se planen här: www.lidkoping.se/stadsutvecklingsplan Planen utgår

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Stadsutvecklingsplanen antagen i kommunfullmäktige

 • Lidköping växer
  Filsbäck östra - Gamla Götenevägen/Truve

  Planeringsskede Planarbete ha påbörjats men för närvarande finns ingen tidsplan för samråd av detaljplanen. Så lämnar du synpunkter när detaljplanen är utställd för samråd och granskning Om du vill framföra

  Lidköping växer / Projekt / Filsbäck östra - Gamla Götenevägen/Truve

 • Lidköping växer
  Framnäs bostäder - Framnäsvägen/Läckögatan

  kommunikationer är idealisk för ett större stadsutvecklingsprojekt. Planeringsskede Detaljplanen är under framtagande. Samråd beräknas hållas kvartal 1, 2024. Så lämnar du synpunkter när detaljplanen är utställd

  Lidköping växer / Projekt / Framnäs bostäder - Framnäsvägen/Läckögatan

 • Lidköping växer
  Filsbäck västra - Gamla Götenevägen/ Vinningavägen

  och boendetyper med tillhörande gröna och blå naturmiljöer, samhällsservice och viss verksamhet. Projektet syftar också till att stärka kopplingen mellan Filsbäck och staden Lidköping. Planeringsskede Planarbete

  Lidköping växer / Projekt / Filsbäck västra - Gamla Götenevägen/ Vinningavägen

 • Lidköping växer
  Framnäs - nytt badhus

  Syftet med detaljplanen Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av en badanläggning i Framnäs-området i Lidköpings tätort. Var är vi i planeringen just nu? Kommunstyrelsen tog den 29 november

  Lidköping växer / Projekt / Framnäs - nytt badhus

 • Lidköping växer
  Hovby verksamhetsområde

  Hovby verksamhetsområde Kommunen utreder Hovby som en plats för nya verksamheter. Information om projektet Området kring Hovby är i kommunens översiktliga planering utpekat för etablering

  Lidköping växer / Projekt / Hovby verksamhetsområde

 • Lidköping växer
  Järpås stationshus - Järnvägsgatan, Järpås

  Järpås före detta stationshus för centrum-, handel-, kontor- och besöksändamål samt säkerställa befintliga kulturmiljövärden. Planeringsskede Detaljplanen har varit ute för samråd mellan den 17 februari

  Lidköping växer / Projekt / Järpås stationshus - Järnvägsgatan, Järpås

 • Lidköping växer
  Otterstads-Berg 2:26 m fl - Spiken

  av besöksnäringen i området samtidigt som yrkesfisket ska kunna fortleva. Var är vi i planeringen just nu? Planförslaget har varit ute på granskning mellan den 27 november - 29 december 2023. De yttranden som kommit

  Lidköping växer / Projekt / Otterstads-Berg 2:26 m fl - Spiken

 • Lidköping växer
  Råda 5:1, del av - Silverbyn

  Planeringsskede Detaljplanen har varit föremål för samråd under våren 2021. Planen arbetas nu om. Det finns för närvarande ingen tidsplan när granskning av detaljplanen kommer att ske. Så lämnar du synpunkter

  Lidköping växer / Projekt / Råda 5:1, del av - Silverbyn

 • Lidköping växer
  Sannorna 6:1, del av - Hamnområdet

  planhandlingarna. Genomförandet av detaljplaneförslaget är ett led i att koncentrera hamnverksamheten till östra sidan av Lidan och överensstämmer med Lidköpings kommuns översiktsplan 2018. Planeringsskede

  Lidköping växer / Projekt / Sannorna 6:1, del av - Hamnområdet

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: webb@lidkoping.se