Aktiviteter i projektet

Här kan du ta del av de aktiviteter som hittills har gjorts och planeras att genomföras i platsvarumärkesarbetet.

2024

Kommande aktiviteter

Framtagning av visuell identitet och verktygslåda.

Planering inför lansering.

Januari

Upphandling av visuell identitet.
30 januari träff med referensgrupp.

Februari

Uppstart visuell identitet.

Mars

5 mars träff med referensgrupp.

6 mars Kommunstyrelsen föreslår att stödja framtagen varumärkesplattform.

25 mars Kommunfullmäktige (KF) återremiterar föreslagen varumärkesplattform.

April

4 april workshop med platsutvecklare.

Juni

17 juni beslutade Kommunfullmäktige (KF) att ställa sig bakom den nya platsvarumärkesplattformen.

2023

Januari

Planering - organisation.

Genomgång av befintliga rapporter och undersökningar för att göra en nulägesanalys.

Februari

Förberedelser inför undersökningar.

Mars

Pressmeddelande Platsvarumärket ska stärka bilden av Lidköping (notified.com) Länk till annan webbplats.

April

Lokal attitydundersökning.

Nationell attitydundersökning.

26 april projektpresentation för Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).

Maj

11 maj projektpresentation för VD-gruppen för de kommunala bolagen.

16-17 maj Vad är Lidköping för dig? - Fokusgrupper med deltagare från förenings- och näringsliv.

23 maj introduktion platsutvecklare - kommunala tjänstepersoner.

Juni

2 juni föreläsning och workshop för platsutvecklare. Tema: platsutveckling med koppling till platsvarumärke.

Juli-Augusti

Vecka 31-33 feriearbetare arbetade med det unga perspektivet kring platsvarumärke och platsutveckling.

29 augusti digital återkoppling till förenings- och näringsliv.

September

12 september uppstart för referensgrupp.

13 september workshop del 2 för platsutvecklare.

13-14 september nätverksträff i Lidköping för svenska platsmarknadsförare.

19 september workshop för fastighetsägare.

20 september utbildning för Kommunstyrelsen (KS).

Oktober

11 oktober presentation utkast varumärkesplattform Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).

24 oktober träff med referensgrupp.

30 oktober presentation utkast varumärkesplattform Kommundirektörens ledningsgrupp.

November

29 november presentation och dialog kring utkast varumärkesplattform Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se