Bilden av Lidköping

Varför behöver Lidköping arbeta med sitt platsvarumärke?

Genom att stärka platsvarumärket Lidköping kan vi attrahera fler inflyttare, besökare och etableringar.

Titta på filmen och hör några röster från referensgruppen som deltagit i arbetet. Jan Malmgren, Läckö slott, Alma Olin, Fastighetsägarna och Jonas ”Sparris” Johansson, Villa Lidköping med flera berättar om sin syn kring platsvarumärke.

Målet är att stärka bilden av Lidköping

Under 2022 togs det i kommunstyrelsen ett strategiskt beslut om att arbeta mer med platsvarumärket Lidköping vid Vänern. Målet är att stärka bilden av Lidköping och att fler ska vilja bo, besöka och verka på platsen.

Aktuellt

Ta del av platsvarumärkesplattform Pdf, 850.1 kB.

Ta del av nulägesanalys Pdf, 7.3 MB.

Ta del av de aktiviteter som hittills har genomförts i platsvarumärkesarbetet.

Attitydundersökningar

Under 2023 gjordes attitydundersökningar, både lokalt och nationellt, för att samla in en aktuell bild kring uppfattningar om platsen. Tack till alla er som deltog!

Här kan du ta del av resultatet från den lokala attitydundersökningen Pdf, 469 kB.

Här kan du ta del av resultatet från den nationella attitydundersökningen Pdf, 372.6 kB.

Under förra året genomfördes även fokusgrupper med närings- och föreningsliv för att ytterligare fördjupa och testa resultaten från attitydundersökningarna. Detta för att hitta platsens särprägel.

Dessutom genomfördes en attitydundersökning med fokus på det unga perspektivet. Ungdomar mellan 15-30 år har svarat.

Här kan du ta del av resultatet från attitydundersökningen unga perspektivet Pdf, 1.1 MB.

Frågor och svar

Vad är ett platsvarumärke?

Platsvarumärke är ett krångligt ord för att beskriva en plats. Hur är den? Vad gör den unik? Vad kan den erbjuda? Varje plats i världen har sitt eget platsvarumärke - medvetet eller ej. Platsvarumärket är den känsla som invånare och besökare får och sprider vidare. Det handlar om att förmedla en tydlig, trovärdig och gemensam bild av platsen.

Varför ett varumärkesarbete för Lidköping?

Lidköping behöver stärka sin identitet och attraktivitet såväl gentemot sina egna invånare som mot omvärlden. En stolt befolkning, attraktiv stad, nya invånare, ett utökat näringsliv är viktiga mål.

Vad vinner Lidköping på det här?

Ett starkt platsvarumärke gör stor skillnad för en stad. Om människor i omvärlden har positiva associationer kring oss och det vi gör så är det lättare att få fler att flytta till Lidköping, starta företag eller besöka oss. Det ger positiva effekter för näringsliv, föreningar och andra organisationer.

Har inte alla organisationer egna utvecklingsplaner och varumärkesstrategier? Räcker inte det?

Så klart är det viktigt att alla arbetar med sin egen utveckling men en stark gemensam målbild tror vi gynnar alla verksamheter.

Vad är skillnaden mellan ett platsvarumärke och organisationsvarumärke?

Lidköpings platsvarumärke marknadsför platsen för att locka turister, inflyttare, företag och investerare.

Kommunens organisationsvarumärke bygger förtroende för kommunen som organisation bland kommuninvånare och samarbetspartners.

Hur får ni med den enskildes perspektiv?

Vi anser att bilden av Lidköping ägs av alla som lever och verkar på platsen. Därför har vi gått ut brett med enkätundersökningar för att samla in uppfattningar och associationer, både lokalt och nationellt. Vi har även bjudit in till fokus- och referensgrupper.

Vem äger platsvarumärket?

Lidköpings kommun driver platsvarumärkesarbetet i samarbete med Destination Läckö-Kinnekulle och större aktörer. Men bilden av Lidköping ägs av alla som lever och verkar på platsen. Tillsammans skapar vi bilden av Lidköping.

Vad menar vi med "Ett rikt liv"

Det bästa i livet är ofta gratis och för oss står ett rikt liv för så mycket mer än det som kan köpas för pengar.

  • En trygg plats att bo på och bygga ett rikt familjeliv.
  • En hälsosam och aktiv fritid tack vara ett rikt föreningsliv.
  • Goda karriärmöjligheter och ett rikt näringsliv.
  • Restauranger, uteserveringar och evenemang för ett händelserikt liv.
  • Historiska platser, Vänern och skärgården ger ett rikt natur- och kulturliv.
  • Hållbarhet och innovation för ett framtida rikt liv.

Hur ser tidplanen ut?

Under våren och sommaren 2023 genomfördes attitydundersökningar, både lokalt och nationellt samt med fokus på det unga perspektivet. Under 2023 genomfördes även fokusgrupper för att samla in en aktuell bild kring uppfattningar om platsen. Resultatet har sedan tillsammans med annat underlag bearbetats och utmynnat i ett förslag på varumärkesplattform, det vill säga ett strategiskt styrdokument som ger svar på hur vi vill att Lidköping ska uppfattas och hur vi vill kommunicera detta i omvärlden. I juni 2024 beslutade Kommunfullmäktige att ställa sig bakom den nya platsvarumärkesplattformen. Uppdatering av visuell identitet pågår. Planen är att lansera publikt hösten 2024.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se